Inne przejścia graniczne


UWAGA

Czasowo zawieszony ruch graniczny w następujących przejściach granicznych:

- granica z Białorusią - Białowieża, Rudawka


Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Białowieża-Piererow - piesze i rowerowe przejście graniczne
Miejsce Wyznaczone
Miejsce Wyznaczone w Białowieży
Kod jednostki: 311060/OMW
Dane teleadresowe: 17-230 Białowieża,
tel. +48 85 656 54 04
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
e-mail: kz.oc.311060@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Oddział Celny w Połowcach – Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Białowieży
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 31
tel.+48 85 685 49 20 - w godzinach funkcjonowania przejścia
tel.+48 85 685 46 20, fax:+48 85 685 46 25 - całodobowo
Czas pracy:
  • od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • od 01 października do 31 marca w godzinach od 8.00 do 18.00.
e-mail: sdo.bialowieza@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Medyka-Szeginie – piesze przejście graniczne  
Oddział Celny w Medyce
Kod jednostki: 401030
Dane teleadresowe: 37-732 Medyka,
tel. +48 16 676 50 00, faks: +48 16 676 50 20
e-mail: oc.medyka@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel. +48 16 676 55 00, fax: +48 16 676 55 05
e-mail: medyka@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Rudawka-Lesnaja – rzeczne, piesze i rowerowe przejście graniczne
Miejsce Wyznaczone
Miejsce Wyznaczone w Rudawce
Kod jednostki: 310000MW0004
tel. +48 87 562 91 81, +48 87 562 91 86, +48 87 562 91 90
Czas pracy:
  • od 28 kwietnia do 01 październiaka w godzinach od 7.00 do 19.00.
e-mail: sekretariat.oc.313020@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Oddział Celny w Augustowie – Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Płaskiej
16-326 Płaska, Płaska 80 B
tel. +48 87 643 95 00
fax: +48 87 643 95 05
Czas pracy:
  • 28.04 – 01.10 w godz. 07:00-19:00
e-mail: sdo.plaska@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej