Morskie przejścia graniczne

Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Szczecin  
Oddział Celny
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
Kod jednostki: 421030
Dane teleadresowe: 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 9
tel.+48 735 972 176; fax: +48 91 430 87 13
e-mail: oc.lasztownia@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Szczecine
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 4
tel. +48 91 466 55 20, fax +48 91 466 57 35,
e-mail: sdo.szczecin@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Trzebież  
Oddział Celny
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
Kod jednostki: 421030
Dane teleadresowe: 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 9
tel.+48 735 972 176 ; fax: +48 91 430 87 13
e-mail: oc.lasztownia@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Szczecine
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 4
tel. +48 91 466 55 20, fax +48 91 466 57 35,
e-mail: sdo.szczecin@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Nowe Warpno  
Oddział Celny
Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie
Kod jednostki: 421030
Dane teleadresowe: 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 9
tel.+48 735 972 176 ; fax: +48 91 430 87 13
e-mail: oc.lasztownia@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Szczecine
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 4
tel. +48 91 466 55 20, fax +48 91 466 57 35,
e-mail: sdo.szczecin@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Świnoujście  
Oddział Celny
Oddział Celny w Świnoujściu
Kod jednostki: 421080
Dane teleadresowe: 72-602 Świnoujście, ul. Dworcowa 1
tel. +48 666 396 105, 660 599 912
e-mail: oc.swinoujscie@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
72-602 Świnoujście, ul. Dworcowa 1
tel. +48 91 322 72 00, fax +48 91 322 72 05
e-mail: sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Mrzeżyno  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej
do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane
przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno - Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
72-602 Świnoujście, ul. Dworcowa 1
tel. +48 91 322 72 00, fax +48 91 322 72 05
e-mail: sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Dziwnów  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej
do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane
przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Świnoujściu
72-602 Świnoujście, ul. Dworcowa 1
tel. +48 91 322 72 00, fax +48 91 322 72 05
e-mail: sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Kołobrzeg  
Oddział Celny
Oddział Celny w Kołobrzegu
Kod jednostki: 422020
Dane teleadresowe: 78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
+48 94 352 57 87; fax: +48 94 352 51 09
e-mail: oc.kolobrzeg@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie– Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 7
tel. +48 94 358 02 19, fax +48 94 358 02 05,
e-mail: sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Darłowo  
Oddział Celny
Oddział Celny w Kołobrzegu
Kod jednostki: 422020
Dane teleadresowe: 78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
+48 94 352 57 87; fax: +48 94 352 51 09
e-mail: oc.kolobrzeg@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Sikorskiego 7
tel. +48 94 358 02 19, fax +48 94 358 02 05,
e-mail: sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Ustka  
Oddział Celny
Oddział Celny w Słupsku
Kod jednostki: 323010
Dane teleadresowe: 76-200 Słupsk, ul. Portowa 13B
+48 58 774 08 30
e-mail: oc.323010@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Ustce
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 5
tel. +48 59 815 53 00, fax +48 59 815 53 05,
e-mail: sdo.ustka@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Władysławowo  
Oddział Celny
Oddział Celny "Basen V" w Gdyni
Kod jednostki: 321010
Dane teleadresowe: 81-336 Gdynia, ul. Indyjska 13
tel. +48 58 666 76 00; fax: +48 58 666 76 24
e-mail: oc.321010@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
84-120 Władysławowo, ul. Morska 7
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Jastarnia  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej
do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane
przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
84-120 Władysławowo, ul. Morska 7
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Hel  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej
do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane
przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
84-120 Władysławowo, ul. Morska 7
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Łeba  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej
do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane
przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej we Władysławowie
84-120 Władysławowo, ul. Morska 7
tel. +48 58 674 43 00, fax +48 58 674 43 07,
e-mail: sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Gdynia  
Oddział Celny
Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni
Kod jednostki: 321030
Dane teleadresowe: 81-127 Gdynia, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60
tel. +48 58 666 75 04; fax: +48 58 666 75 84
e-mail: oc.321030@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdyni
81-336 Gdynia, ul. Solidarności 1B
tel. +48 58 627 35 00, fax +48 58 627 35 07
e-mail: sdo.gdynia@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Gdańsk Port  
Oddział Celny
Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku
Kod jednostki: 322080
Dane teleadresowe: 80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
tel. +48 58 771 56 06, +48 58 769 54 40; fax: +48 58 769 54 02
e-mail: oc.322080@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdańsku
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200
tel. +48 58 326 02 30, fax: +48 58 524 27 37
e-mail: sdo.gdansk@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Gdańsk-Górki Zachodnie  
zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej
do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 306), zadania Służby Celno-Skarbowej są wykonywane
przez terenowe organy Straży Granicznej
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni– Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Gdańsku
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200
tel. +48 58 326 02 30, fax: +48 58 524 27 37
e-mail: sdo.gdansk@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Nowy Świat  
Dane teleadresowe: 82-110 Sztutowo, Skowronki 16
tel. +48 58 771 56 79
e-mail: czrm.pomorski.ucs@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej
82-120 Krynica Morska, ul. Wojska Polskiego 1
tel. +48 55 246 85 00, fax: +48 55 246 85 05,
e-mail: sdo.krynicamorska@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Elbląg  
Oddział Celny
Oddział Celny w Elblągu
Kod jednostki: 372010
Dane teleadresowe: 82-300 Elbląg, ul. Warszawska 129a
tel. +48 55 236 54 02, +48 55 236 54 25
e-mail: oc.372010@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kotwicza 2
tel. +48 55 237 64 00, fax: +48 55 237 64 05,
e-mail: sdo.elblag@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej
Frombork  
Oddział Celny
Oddział Celny w Braniewie
Kod jednostki: 372020
Dane teleadresowe: 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55
tel. +48 55 243 01 93, +48 55 245 01 94, +48 55 245 01 95
e-mail: oc.372020@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Kotwicza 2
tel. +48 55 237 64 00, fax: +48 55 237 64 05,
e-mail: sdo.elblag@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Morski Oddział Straży Granicznej