Kolejowe przejścia graniczne


UWAGA

Czasowo zawieszony ruch graniczny w następujących przejściach granicznych:

- granica z Białorusią - Terespol, Kuźnica


Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Przejście graniczne Terespol-Brześć  
Oddział Celny
Oddział Celny w Terespolu
Kod jednostki: 301050
Dane teleadresowe: 21-550 Terespol, ul. Męczenników Unickich 1
tel. +48 83 341 43 61, fax +48 83 341 43 69
e-mail: kz.oc.301050@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Terespolu
21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164
tel. +48 83 377 23 00, fax+ 48 83 377 23 05
e-mail: terespol@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Kuźnica-Grodno  
Oddział Celny
Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy
Kod jednostki: 311020
Dane teleadresowe: 16-123 Kuźnica, Dworzec PKP
tel. +48 85 722 92 00, +48 85 722 92 01; fax +48 85 722 92 09
e-mail: kz.oc.311020@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku- Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 712 72 00, fax+ 48 85 712 72 05
e-mail: sdo.kuznica@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin  
Oddział Celny
Oddział Celny w Dorohusku
Kod jednostki: 302050
Dane teleadresowe: 32-175 Dorohusk, Dworzec PKP, ul. Kolejowa 10 G
tel. +48 81 748 43 91
e-mail: kz.oc.302050@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dorohusku
22-175 Dorohusk
tel.+48 82 566 62 00, fax+48 82 566 62 75
e-mail: dorohusk@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Przemyśl-Mościska  
Oddział Celny
Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka
Kod jednostki: 401040
Dane teleadresowe: 37-732 Medyka, Dworzec PKP
tel. +48 16 676 07 92, fax +48 16 676 07 92
e-mail: kz.oc.przemysl.kolejowy@mf.gov.pl
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel. +48 16 676 55 00, fax +48 16 676 55 05
e-mail: medyka@strazgraniczna.pl
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej