2019-01-25

Zespół Centrum Kompetencyjnego wspomagającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie utrzymania, administrowania i rozwoju systemu "Zwrot VAT dla Podróżnych" informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac serwisowych związanych z utrzymaniem Systemu Informatycznego "Zwrot VAT dla Podróżnych" w okresie od 03.02.2019 r. od godz. 20:00 do dnia 04.02.2019 r. do godz. 03:00 mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu przez sprzedawców raportów o potwierdzonych dokumentach TAX FREE jak również może ulec wydłużeniu czas odprawy podróżnych w granicznych oddziałach celnych.

Za utrudnienia przepraszamy.


2018-03-23

W dniu 13-03-2018 r. zostało opublikowane „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym” - link http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000521/O/D20180521.pdf (plik PDF 272 KB)


2017-10-20

Nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach "VAT-ZWROT"
Wszystkie podmioty korzystające z procedury „VAT-ZWROT" uprzejmie informujemy, że Minister Finansów zatwierdził na potrzeby stempli „VAT-ZWROT" nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r., poz. 363. (plik pdf; 105 KB) stare wzory stempli mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2017 roku.
Wykaz skrótów od nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach VAT-ZWROT (plik PDF, 187 KB).


2017-07-05

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, iż z dniem 01 sierpnia 2017 r. zostanie obniżona kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług z 300 zł do 200 zł - (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).


W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE , nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

Serwis internetowy, w którym się właśnie znajdujesz, jest częścią Systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Więcej...

Zgłoszenie podróżnego
Dodaj dokument TAX FREE, a zostaniesz szybciej odprawiony na granicy
Nowe konto

Zarejestruj bezpłatnie swój
sklep w systemie.
Jest to konieczne aby wysłać
zgłoszenie.

Utwórz nowe konto »
Logowanie sklepu do systemu
Login/e-mail:
Hasło:
Akceptuję warunki regulaminu

Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2019 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.