granica.gov.pl
Serwis Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej »

www.gov.pl/web/finanse
Serwis Ministerstwa Finansów »

msz.gov.pl
Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych »

ambasady
Polskie placówki za granicą »

konsulaty
Placówki konsularne w Polsce »

Polak za granicą
Poradnik - Przygotuj się do podróży »

Krajowa Administracja Skarbowa
Strona Ministerstwa Finansów »

Straż Graniczna
Komenda Główna Straży Granicznej »

Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Strona poświęcona również obywatelom RP mieszkającym poza granicami kraju »

Urząd do spraw Cudzoziemców
Strona Urzędu do spraw Cudzoziemców »

mswia.gov.pl
Serwis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji »

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Standardy bezpieczeństwa na lotniskach, prawa pasażera »

Główny Inspektorat Weterynarii
Link do strony internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii »

www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie
Polskie przedstawicielstwa na świecie »

www.gov.pl/web/dyplomacja/misje-dyplomatyczne-urzedy-konsularne-i-organizacje-miedzynarodowe-w-polsce
Misje dyplomatyczne, urzędy konsularne i organizacje międzynarodowe w Polsce »