Drogowe przejścia graniczne


NOTICE

Border traffic is temporarily suspended at the following border crossing points:

- Border with Russia - Gronowo, Gołdap

- Border with Belarus - Połowce, Sławatycze, Kuźnica, Bobrowniki


All border crossings through which you can cross the border of the European Union have its own code (unit code), by which you can identify the border crossing.

The border crossing Gronowo-Mamonowo  
Customs Branch in
Oddział Celny w Gronowie
Unit Code: 372030
Contact details: 14-500 Braniewo,
tel. +48 55 230 56 71
e-mail: kz.oc.372030@mf.gov.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Kwiatowa 2
tel. +48 55 244 04 20, fax:+48 55 244-04-25
e-mail: braniewo@strazgraniczna.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Grzechotki-Mamonowo II
Customs Branch in
Oddział Celny w Grzechotkach
Unit Code: 372050
Contact details: 14-500 Braniewo,
tel. +48 55 221 16 55, fax: +48 55 221 16 05
e-mail: kz.oc.372050@mf.gov.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie– Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach
14-500 Braniewo, Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach
tel. +48 55 235 87 00 (całodobowo), fax: +48 55 235 87 25
e-mail: grzechotki@strazgraniczna.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Bezledy-Bagrationowsk
Customs Branch in
Oddział Celny w Bezledach
Unit Code: 371030
Contact details: 11-200 Bartoszyce,
tel. +48 89 761 45 40, fax +48 89 761 45 44
e-mail: kz.oc.371030@mf.gov.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Bezledach
11-200 Bartoszyce, Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
tel. +48 89 763 02 00 (całodobowo), fax:+48 89 763-02-05
e-mail: bezledy@strazgraniczna.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Gołdap-Gusiew
Customs Branch in
Oddział Celny w Gołdapi
Unit Code: 371060
Contact details: 19-500 Niedrzwica, ul. Graniczna 4,
tel. +48 87 629 09 62, fax: +48 87 615 27 40
e-mail: kz.oc.371060@mf.gov.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Przytorowa 7
tel. +48 87 615 43 00 (całodobowo), fax:+48 87 615 45 25
e-mail: goldap@strazgraniczna.pl
Superior units: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Kuźnica Białostocka-Bruzgi
Customs Branch in
Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy
Unit Code: 311030
Contact details: 16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 748 77 10, fax: +48 85 748 77 90
e-mail: kz.oc.311030@mf.gov.pl
Superior units: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 712 72 00, fax +48 85 712 72 05
e-mail: sdo.kuznica@strazgraniczna.pl
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Bobrowniki-Bierestowica
Customs Branch in
Oddział Celny w Bobrownikach
Unit Code: 311070
Contact details: 16-040 Gródek,
tel. +48 85 748 73 40, fax: +48 85 748 73 79
e-mail: kz.oc.311070@mf.gov.pl
Superior units: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach
16-040 Gródek
tel. +48 85 717 23 00, fax +48 85 717 23 05
e-mail: sdo.bobrowniki@strazgraniczna.pl
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Połowce-Pieszczatka
Customs Branch in
Oddział Celny w Połowcach
Unit Code: 311060
Contact details: 17-240 Czeremcha, Połowce 25
tel. +48 85 685 02 96, fax: +48 85 685 02 96
e-mail: kz.oc.311060@mf.gov.pl
Superior units: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Połowcach
17-240 Czeremcha, Połowce 25
tel. +48 85 685 47 20
e-mail: sdo.czeremcha@strazgraniczna.pl
Superior units: Podlaski Oddział Straży Granicznej
The border crossing Kukuryki-Kozłowicze  
Customs Branch in
Oddział Celny w Koroszczynie
Unit Code: 301040
Contact details: 21-550 Terespol,
tel. +48 83 376 40 00, fax: +48 83 376 41 44
e-mail: kz.oc.301040@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Terespolu
21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164
tel. +48 83 377 23 00 (całodobowo), fax:+ 48 83 377 23 05
e-mail: terespol@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Terespol-Brześć
Customs Branch in
Oddział Celny Drogowy w Terespolu
Unit Code: 301060
Contact details: 21-550 Terespol,
tel. +48 83 353 44 51, fax: +48 83 353 44 52
e-mail: kz.oc.301060@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Terespolu
21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164
tel. +48 83 377 23 00 (całodobowo), fax:+ 48 83 377 23 05
e-mail: terespol@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Sławatycze-Domaczewo
Customs Branch in
Oddział Celny w Sławatyczach
Unit Code: 301070
Contact details: 21-515 Sławatycze,
tel. +48 83 341 45 01, fax: +48 83 341 45 05
e-mail: kz.oc.301070@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, ul. Włodawska 12
tel. +48 83 376 82 00 (całodobowo), fax: +48 83 376 82 05
e-mail: slawatycze@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Dorohusk-Jagodzin
Customs Branch in
Oddział Celny Drogowy w Dorohusku
Unit Code: 302060
Contact details: 22-175 Dorohusk,
tel. +48 82 577 57 23, fax: +48 82 577 57 22
e-mail: kz.oc.302060@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dorohusku
22-175 Dorohusk
tel. +48 82 566 62 00 (całodobowo), fax: +48 82 566 62 75
e-mail: dorohusk@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Zosin-Ustiług
Customs Branch in
Oddział Celny w Zosinie
Unit Code: 303040
Contact details: 22-523 Horodło,
tel. +48 84 683 67 00; + 48 84 683 67 02 (kierownik zmiany), fax: +48 84 683 67 06
e-mail: kz.oc.303040@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56
tel. +48 84 697 56 00 (całodobowo), fax:+48 84 697 56 05
e-mail: hrubieszow@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Dołhobyczów-Uhrynow
Customs Branch in
Oddział Celny w Dołhobyczowie
Unit Code: 303091
Contact details: 22-540 Dołhobyczów,
tel. +48 81 748 43 88
e-mail: kz.oc.303091@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie
22-540 Dołhobyczów, ul. Partyzantów 15
tel. +48 84 653 14 00 (całodobowo), fax: +48 84 653 14 05
e-mail: dolhobyczow@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Hrebenne – Rawa Ruska
Customs Branch in
Oddział Celny w Hrebennem
Unit Code: 303020
Contact details: 22-681 Hrebenne,
tel. +48 84 677 62 70, fax: +48 84 677 62 72
e-mail: kz.oc.303020@mf.gov.pl
Superior units: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Hrebennem
22-681 Hrebenne
tel. +48 84 667 45 00 (całodobowo), fax: +48 84 667 45 05
e-mail: hrebenne@strazgraniczna.pl
Superior units: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
The border crossing Budomierz-Hruszew
Customs Branch in
Oddział Celny w Budomierzu
Unit Code: 401080
Contact details: 37-625 Budomierz,
tel. +48 16 676 42 98, fax: +48 16 676 42 98
e-mail: kz.oc.budomierz@mf.gov.pl
Superior units: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie
37-625 Krowica Sama
tel.+48 16 672 88 00, fax+48 16 672 88 05
e-mail: sdo.lubaczow@strazgraniczna.pl
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Korczowa-Krakowiec
Customs Branch in
Oddział Celny w Korczowej
Unit Code: 401060
Contact details: 37-552 Młyny,
tel. +48 16 623 64 01, fax: +48 16 623 64 05
e-mail: kz.oc.korczowa@mf.gov.pl
Superior units: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Korczowej
35-552 Młyny
tel.+48 16 624 64 00, fax+48 16 624 64 05
e-mail: korczowa@strazgraniczna.pl
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Medyka-Szeginie
Customs Branch in
Oddział Celny w Medyce
Unit Code: 401030
Contact details: 37-732 Medyka,
tel. +48 16 676 50 00, fax: +48 16 676 50 20
e-mail: kz.oc.medyka@mf.gov.pl
Superior units: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel. +48 16 676 55 00, fax +48 16 676 55 05
e-mail: medyka@strazgraniczna.pl
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
The border crossing Krościenko-Smolnica
Customs Branch in
Oddział Celny w Krościenku
Unit Code: 404030
Contact details: 38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. +48 13 465 87 00, fax: +48 13 465 87 05
e-mail: kz.oc.kroscienko@mf.gov.pl
Superior units: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Krościenku
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.+48 13 465 83 60, fax+48 13 465 83 05
e-mail: sdo.kroscienko@strazgraniczna.pl
Superior units: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu