Belarus link
Belarus
  EXIT from Poland Russia link
Russia
  EXIT from Poland link Ukraine
Ukraine
  EXIT from Poland
 
Waiting time in the import direction should be checked on the neighboring countries websites.

link to BelarusBelarus
EXIT from Poland
Data from :
2020-8-10
IAS Białystok IAS Lublin
KuźnicaPLlink to Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website BobrownikiPLlink to Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website Połowce link to Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website Koroszczynkamery
(Kukuryki)
Terespol
kamerylink kamery BYlink to Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Sławatyczelink to Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
link to TRUCKS Estimated waiting time to cross the border [h]  0:00  0:00    0:00     
link to BUSES Estimated waiting time to cross the border [h]  0:00  0:00        0:00 
link to CARS Estimated waiting time to cross the border [h] - passenger traffic  0:00  0:00        0:00 
Estimated waiting time to cross the border [h] - TaxFree  0:00  0:00        0:00 
Time of the update: 23:24 22:02 22:25 22:50 22:19
2020-8-10 1/4 zmiany nocnej
link to Tell others how long you are going to stand in the queue link to Tell others how long you are going to stand in the queue link to Tell others how long you are going to stand in the queue link to Tell others how long you are going to stand in the queue link to Tell others how long you are going to stand in the queue link to Tell others how long you are going to stand in the queue
gray - no data.
link to View from the cameras - View from the cameras
link to Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
link to Tell others how long you are going to stand in the queue - Tell others how long you are going to stand in the queue.
Estimated waiting time at border crossings is updated 8 times daily.

Czas odprawy granicznej wobec podróżnych może być obecnie wydłużony z powodu konieczności ewidencjonowania danych adresowych osób, które kwalifikują się do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W związku z powyższym w celu usprawnienia odprawy granicznej, cudzoziemcy skierowani do odbycia obowiązkowej kwarantanny proszeni są o uprzednie przygotowanie danych adresowych dot. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: