flaga państwa Belarus
Belarus
flaga państwa Russia
Russia
flaga państwa Ukraine
Ukraine
  EXIT from Poland


Waiting time in the import direction should be checked on the neighboring countries websites.

obrazek flaga państwa UkraineUkraine
EXIT from Poland
Data from :
2020-10-22
IAS Lublin IAS Rzeszów
Dorohusk
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
Zosin
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
Dołhobyczów

obrazek sygnał wifi
Hrebenne
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
Budomierz
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
Korczowa
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
Medyka
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
Krościenko
obrazek kamera
obrazek sygnał wifi
obrazek TRUCKS Estimated waiting time to cross the border [h]  2:00      1:00    11:00  4:00   
obrazek BUSES Estimated waiting time to cross the border [h]  0:00  0:00    0:00  0:00  0:00  0:00   
obrazek CARS Estimated waiting time to cross the border [h] - passenger traffic  0:00  0:00    0:00  0:00  0:00  0:00   
Estimated waiting time to cross the border [h] - TaxFree  0:00  0:00    0:00  0:00  0:00  1:00  0:00 
Time of the update: 11:58 07:58 08:01 11:32 10:03 10:08 10:49 07:14
2020-10-22 1/4 zmiany dziennej
obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue
gray - no data.
obrazek kamera - View from the cameras
obrazek sygnał wifi Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website, Link will be opened in a new window.
obrazek Tell others how long you are going to stand in the queue - Tell others how long you are going to stand in the queue.
Estimated waiting time at border crossings is updated 8 times daily.

Czas odprawy granicznej wobec podróżnych może być obecnie wydłużony z powodu konieczności ewidencjonowania danych adresowych osób, które kwalifikują się do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W związku z powyższym w celu usprawnienia odprawy granicznej, cudzoziemcy skierowani do odbycia obowiązkowej kwarantanny proszeni są o uprzednie przygotowanie danych adresowych dot. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: