Białoruś link
Białoruś
  WYJAZD Z RP Rosja link
Rosja
  WYJAZD Z RP link Ukraina
Ukraina
  WYJAZD Z RP
 
Czasy oczekiwania w kierunku przywozowym należy sprawdzać na stronach internetowych państw sąsiednich


Przykładowe strony:

Służby białoruskie
http://gpk.gov.by

Służby ukraińskie
http://kordon.sfs.gov.ua