Aplikacja mobilna mTAX FREE PL

1. Opis aplikacji

 

Plakat promujący aplikację mobilną mTAX FREE.
Plakat promujący aplikację mobilną mTAX FREE.
Aplikacja mTAX FREE PL pozwala zarządzać własnymi dokumnetnami TAX FREE wystawionymi na terenie Polski. Będzisz miał możliwośc sprawdzenia online statusu dokumentów TAX FREE.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi:

  • iOS,
  • Android.

Aplikacja mobilna dostępna jest w językach:

  • polskim,
  • angielskim.

2. Konfiguracja wstępna

 

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji dodaj własne dokumenty tożsamości w zakładce "Moje dane" (fot. 1).

Jeżeli nie skorzystasz z tej opcji, Twoje dane osobowe uzupełnią się automatycznie podczas dodawania pierwszego dokumentu TAX FREE.

Aby skorzystać w pełni z funkcjonalności aplikacji, jednorazowo potwierdź swoje dokumenty tożsamości przy odprawie towarów w procedurze TAX FREE na granicy. Autoryzacji dokonuje funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej podczas odprawy, na prośbę podróżnego.

3. Dodaj swój dokument TAX FREE

 

Fot. 2. Ekran dodaj dokument TAX FREE.
Fot. 2. Ekran dodaj dokument TAX FREE.
Fot. 1. Ekran  dokumenty tożsamości.
Fot. 1. Ekran dokumenty tożsamości.
Jeżeli jeszcze nie potwierdziłeś swoich dokumentów tożsamości na granicy, możesz dodać swoje dokumenty TAX FREE w zakładce "Moje TAX FREE" (fot. 2).

Gdy uzupełniłeś wcześniej informacje o dokumencie tożsamości, możesz swoje dane pobrać z ustawień.

Dodaj podstawowe dane z dokumnetu TAX FREE: numer UNS, NIP firmy oraz datę sprzedaży. Gdy wszystkie dane będą zgodne z dokumentem TAX FREE, uzyskasz dostęp do szczegółów dokumentu i jego statusu.

4. Przeglądaj swoje dokumenty TAX FREE

 

Przeglądaj swoje dokumenty TAX FREE w zakładce "Moje TAX FREE wszystkie" (fot. 3).

Fot. 3. Ekran moje dokumenty TAX FREE.
Fot. 3. Ekran moje dokumenty TAX FREE.

5. Przedstaw swoje dokumenty TAX FREE na granicy

 

Fot. 5. Ekran moje dokumenty tożsamości.
Fot. 5. Ekran moje dokumenty tożsamości.
Fot. 4. Ekran moje dokumenty TAX FREE do zgłoszenia.
Fot. 4. Ekran moje dokumenty TAX FREE do zgłoszenia.
W zakładce "Moje TAX FREE do zgłoszenia" znajdziesz dokumenty TAX FREE, które możesz przedstawić funkcjonariuszowi na granicy. Pokaż mu kod kreskowy dokumentu - przełącz dane na kod (fot. 4) oraz swój kod dokumentu tożsamości (fot. 5)

6. Pobierz aplikację mobilną mTAX FREE PL

 

Aplikacja mobilna mTAX FREE PL dostępna jest bezpłatnie w App Store, Google Play .

App Store     Google Play

7. Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej mTAX FREE PL

 

Deklaracja dostępności - Android

Deklaracja dostępności - iOS