Belarus link
Belarus
  EXIT from Poland Russia link
Russia
  EXIT from Poland link Ukraine
Ukraine
  EXIT from Poland
 
Waiting time in the import direction should be checked on the neighboring countries websites.
UkraineUkraine
EXIT from Poland
Data from :
2020-8-10
IAS Lublin IAS Rzeszów
Dorohusk
kamery
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Zosin
kamery PL
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Dołhobyczów

Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Hrebenne
kamery PL
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Budomierz
PL
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Korczowa
kamery PL
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Medyka
kamery PL
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
Krościenko
kamery PL
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website
<?php echo $ciezarowe;?> Estimated waiting time to cross the border [h]  26:00      6:00    14:00  1:00   
<?php echo $autokary;?> Estimated waiting time to cross the border [h]  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  2:00  0:00   
<?php echo $osobowe;?> Estimated waiting time to cross the border [h] - passenger traffic  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00   
Estimated waiting time to cross the border [h] - TaxFree  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00  0:00 
Time of the update: 23:04 19:50 19:58 23:00 22:12 22:11 23:35 19:14
2020-8-10 1/4 zmiany nocnej
Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue Tell others how long you are going to stand in the queue
gray - no data.
View from the cameras - View from the cameras
Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website Free access (hotspots) to www.granica.gov.pl website.
Tell others how long you are going to stand in the queue - Tell others how long you are going to stand in the queue.
Estimated waiting time at border crossings is updated 8 times daily.

Czas odprawy granicznej wobec podróżnych może być obecnie wydłużony z powodu konieczności ewidencjonowania danych adresowych osób, które kwalifikują się do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W związku z powyższym w celu usprawnienia odprawy granicznej, cudzoziemcy skierowani do odbycia obowiązkowej kwarantanny proszeni są o uprzednie przygotowanie danych adresowych dot. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: