flaga państwa РБ
РБ
flaga państwa Россия
Россия
flaga państwa Украина
Украина


время ожидания в направлении импорта должно быть проверено на сайтах соседних стран.выборочные сайты:

Белорусские услуги
http://gpk.gov.by

Украинские услуги
http://kordon.sfs.gov.ua

Czas odprawy granicznej wobec podróżnych może być obecnie wydłużony z powodu konieczności ewidencjonowania danych adresowych osób, które kwalifikują się do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W związku z powyższym w celu usprawnienia odprawy granicznej, cudzoziemcy skierowani do odbycia obowiązkowej kwarantanny proszeni są o uprzednie przygotowanie danych adresowych dot. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: