Weißrussland link
Weißrussland
  Abfahrt aus Polen Russland link
Russland
  Abfahrt aus Polen link Ukraine
Ukraine
  Abfahrt aus Polen
 
Wartezeiten in der Einfuhrrichtung sollten auf den Websites der Nachbarländer überprüft werden.


Beispielwebseiten:

Belarussische Dienst
http://gpk.gov.by

Ukrainische Dienst
http://kordon.sfs.gov.ua

Czas odprawy granicznej wobec podróżnych może być obecnie wydłużony z powodu konieczności ewidencjonowania danych adresowych osób, które kwalifikują się do odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W związku z powyższym w celu usprawnienia odprawy granicznej, cudzoziemcy skierowani do odbycia obowiązkowej kwarantanny proszeni są o uprzednie przygotowanie danych adresowych dot. pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: