Kontakt

Wnioski o dostęp do Systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych” na poziomie ROZSZERZONYM (po wcześniejszym założeniu konta na stronie https://granica.gov.pl/TaxFree), można przesłać:
- w wersji elektronicznej na skrzynkę e-PUAP
- w wersji papierowej na adres:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Jana Klemensa Branickiego 9
15-085 Białystok

Centrum Kompetencyjne w zakresie utrzymania, administrowania i rozwoju systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku:

- kontakt w sprawach merytorycznych:
informacje na temat przepisów i procedury wywozu towarów za granicę - pn.-pt. w godz. 7:15-15:15
tel.: +48 85 745 85 66, +48 85 745 85 67
e-mail: igg.ias.310000@mf.gov.pl

- kontakt w sprawach technicznych:
informacje na temat funkcjonalności systemu oraz zasad wprowadzania danych - pn.-pt. w godz. 7:15-15:15
tel.: +48 85 745 87 75, +48 85 745 87 70, fax: +48 85 745 85 99
e-mail: iit.ias.310000@mf.gov.pl

Kontakt w sprawie zbieranych danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w systemie jest Minister Finansów.
Z upoważnienia Ministra Finansów do administrowania danymi upoważniony został Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.
Adres siedziby: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adres e-mail: sekretariat.dc@mf.gov.pl

Kontakt do granicznych Izb Administracji Skarbowej:
- IAS w Białymstoku adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl, tel.: +48 (85) 745 85 66, +48 (85) 745 85 67
- IAS w Szczecinie adres e-mail: ias.szczecin@mf.gov.pl, tel.: +48 (91) 480 36 00;
- IAS w Gdańsku adres e-mail: ias.gdansk@mf.gov.pl, tel.: +48 (58) 300 23 60;
- IAS w Olsztynie adres e-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl, tel.: +48 (89) 534 49 44;
- IAS w Lublinie adres e-mail: sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl, tel.: +48 (81) 452 23 00;
- IAS w Rzeszowie adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl, tel.: +48 (17) 850 36 00;
- IAS w Warszawie adres e-mail: ias.warszawa@mf.gov.pl, tel.: +48 (22) 561 80 01;
- IAS w Krakowie adres e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl, tel.: +48 (12) 255 73 00;
- IAS w Katowicach adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl, tel.: +48 (32) 207 60 00;
- IAS w Łodzi adres e-mail: ias.lodz@mf.gov.pl, tel.: +48 (42) 254 70 00;
- IAS we Wrocławiu adres e-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl, tel.: +48 (71) 365 24 00;
- IAS w Poznaniu adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl, tel.: +48 (61) 858 61 00;
- IAS w Zielonej Górze e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl, tel.: +48 (68) 456 07 00.
- IAS w Bydgoszczy e-mail: ias.bydgoszcz@mf.gov.pl, tel.: +48 (52) 58 56 102.

Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej