2019-01-25

Zespół Centrum Kompetencyjnego wspomagającego Departament Ceł Ministerstwa Finansów w zakresie utrzymania, administrowania i rozwoju systemu "Zwrot VAT dla Podróżnych" informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac serwisowych związanych z utrzymaniem Systemu Informatycznego "Zwrot VAT dla Podróżnych" w okresie od 03.02.2019 r. od godz. 20:00 do dnia 04.02.2019 r. do godz. 03:00 mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu przez sprzedawców raportów o potwierdzonych dokumentach TAX FREE jak również może ulec wydłużeniu czas odprawy podróżnych w granicznych oddziałach celnych.

Za utrudnienia przepraszamy.


2018-03-23

W dniu 13-03-2018 r. zostało opublikowane „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym” - link http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000521/O/D20180521.pdf (plik PDF 272 KB)


2017-10-20

Nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach "VAT-ZWROT"
Wszystkie podmioty korzystające z procedury „VAT-ZWROT" uprzejmie informujemy, że Minister Finansów zatwierdził na potrzeby stempli „VAT-ZWROT" nowe skróty nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r., poz. 363. (plik pdf; 105 KB) stare wzory stempli mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2017 roku.
Wykaz skrótów od nazw urzędów celno-skarbowych w stemplach VAT-ZWROT (plik PDF, 187 KB).


2017-07-05

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, iż z dniem 01 sierpnia 2017 r. zostanie obniżona kwota minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług z 300 zł do 200 zł - (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2017r., poz. 1248).Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2019 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.