W Systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. TAX FREE) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny uzyskując na granicy potwierdzenie urzędu celno - skarbowego wywozu towarów zgodnie z dokumentem TAX FREE , nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

TAX FREE - Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców

1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej...

Zgłoszenie podróżnego
Dodaj dokument TAX FREE, a zostaniesz szybciej odprawiony na granicy
Nowe konto

Zarejestruj bezpłatnie swój
sklep w systemie.
Jest to konieczne aby wysłać
zgłoszenie.

Utwórz nowe konto »
Logowanie sklepu do systemu
Login/e-mail:
Hasło:


Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej