Контакт

- kontakt w sprawach:

 • zakładania konta na PUESC:
 • rejestrowania firmy na PUESC:
 • dodawania reprezentacji dla firmy na PUESC:

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez portal Centralny Service Desk:

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl

  • w polu temat wpisz nazwę usługi,

  • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,

  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),

 • Konsultanci Help Desk SISC czekają pod numerem telefonu: +48 22 460 59 70Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku:

- kontakt w sprawach merytorycznych (w zakresie przygotowania firmy sprzedawcy do obsługi klientów w procedurze TAX FREE):

poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15:00

telefon: +48 85 878 42 78, +48 85 878 41 54

więcej na stronie PUESC: Zarejestruj firmę i zarządzaj jej ustawieniami w procedurze TAX FREE


- kontakt w sprawach merytorycznych dla osób fizycznych (podróżnych) w zakresie przepisów i procedury obsługi granicznej dokumentów TAX FREE:

e-mail: igg.ias.310000@mf.gov.pl


Centrum Kompetencyjne w zakresie utrzymania, administrowania i rozwoju systemu „Zwrot VAT dla Podróżnych”- kontakt w sprawach technicznych (na temat funkcjonalności systemu oraz zasad wprowadzania danych):

e-mail: serwis.taxfree.ias.bialystok@mf.gov.pl


Kontakt w sprawie zbieranych danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zbieranych w systemie jest Minister Finansów.
Z upoważnienia Ministra Finansów do administrowania danymi upoważniony został Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów.
Adres siedziby: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Adres e-mail: sekretariat.dc@mf.gov.pl

Kontakt do granicznych Izb Administracji Skarbowej:
- IAS w Białymstoku adres e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl, tel.: +48 (85) 745 85 66, +48 (85) 745 85 67
- IAS w Szczecinie adres e-mail: ias.szczecin@mf.gov.pl, tel.: +48 (91) 480 36 00;
- IAS w Gdańsku adres e-mail: ias.gdansk@mf.gov.pl, tel.: +48 (58) 300 23 60;
- IAS w Olsztynie adres e-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl, tel.: +48 (89) 534 49 44;
- IAS w Lublinie adres e-mail: sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl, tel.: +48 (81) 452 23 00;
- IAS w Rzeszowie adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl, tel.: +48 (17) 850 36 00;
- IAS w Warszawie adres e-mail: ias.warszawa@mf.gov.pl, tel.: +48 (22) 561 80 01;
- IAS w Krakowie adres e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl, tel.: +48 (12) 255 73 00;
- IAS w Katowicach adres e-mail: kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl, tel.: +48 (32) 207 60 00;
- IAS w Łodzi adres e-mail: ias.lodz@mf.gov.pl, tel.: +48 (42) 254 70 00;
- IAS we Wrocławiu adres e-mail: ias.wroclaw@mf.gov.pl, tel.: +48 (71) 365 24 00;
- IAS w Poznaniu adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl, tel.: +48 (61) 858 61 00;
- IAS w Zielonej Górze e-mail: ias.zielonagora@mf.gov.pl, tel.: +48 (68) 456 07 00.
- IAS w Bydgoszczy e-mail: ias.bydgoszcz@mf.gov.pl, tel.: +48 (52) 58 56 102.