Aplikacja mobilna Granica

1. Opis aplikacji

 

Zdjęcie promujące aplikację Mobilna Granica, na którym, wewnątrz samochodu, podróżni oglądają na tablecie aktualną sytuację na polskich przejściach drogowych.
Ulotka promująca aplikację mobilną Granica.
Aplikacja mobilna powstała jako uzupełnienie serwisu www.granica.gov.pl i jest jego integralną częścią. Jej celem jest dostarczenie kompleksowej informacji o czasach oczekiwania na przekroczenie północno-wschodniej i wschodniej granicy RP zarówno w ruchu towarowym jak i osobowym.

Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi:

 • iOS,
 • Android.

Aplikacja mobilna dostępna jest w językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • rosyjskim,
 • ukraińskim,
 • białoruskim,
 • niemieckim.

2. Konfiguracja wstępna

 

Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu przenośnym należy ją wstępnie skonfigurować – wybierając na kolejnych ekranach: domyślny język, możliwość włączenia danych geolokalizacyjnych (bez tej funkcji, nie można korzystać w pełni z aplikacji), typ pojazdu, kraj dla którego mają być prezentowane dane z przejść granicznych oraz na zakończenie – mini samouczek prezentujący najważniejsze przyciski menu aplikacji.

3. Czasy oczekiwania na przejściach granicznych

 

Fot. 1. Ekran z czasami oczekiwania na wybranych przejściach z danym krajem.
Fot. 1. Ekran z czasami oczekiwania na wybranych przejściach z danym krajem.
Po zakończeniu wstępnej konfiguracji wyświetla się ekran z prezentacją pełnej informacji o czasach oczekiwania na przejściach granicznych na danym odcinku granicy (z wybranym wcześniej krajem) - z możliwością przełączania się między tymi odcinkami, a także możliwością zmiany typu pojazdu i kierunku (fot. 1).

Czasy oczekiwania pobierane są ze strony www.granica.gov.pl. Strzałka w górę oznacza trend rosnący dla danego czasu oczekiwania, czyli przy poprzedniej aktualizacji czas oczekiwania był mniejszy. Odpowiednio strzałka w dół oznacza trend malejący. Minus wskazuje, że czas oczekiwania się nie zmienia.

Po wybraniu interesującego Użytkownika przejścia granicznego, wyświetlone zostają dane szczegółowe:

 • aktualną odległość od przejścia,
 • mapę z wizualizacją drogi do i z zaznaczonym przejściem,
 • czas oczekiwania na wjazd na przejście,
 • liczbę otwartych pasów ruchu,
 • obrazy z kamer,
 • wiadomości, które dotyczą wybranego przejścia.
 • prognozę pogody na poszczególnych przejściach

Widok szczegółowy umożliwia również dodanie wybranego przejścia do Ulubionych (symbol ikona Ulubione) dzięki czemu możliwe jest późniejsze dodanie widget'a w systemie Android prezentującego podstawowe dane dla wybranego przejścia. Ulubione przejścia są również dostępne z poziomu dodatkowych opcji aplikacji – po wciśnięciu symbolu ikona menu.

Fot. 2. Ekran ze szczegółowym podglądem danych dotyczących przejścia.
Fot. 2. Ekran ze szczegółowym podglądem danych dotyczących przejścia.
Fot. 3. Ekran z podglądem kamer na przejściu.
Fot. 3. Ekran z podglądem kamer na przejściu.
Fot. 4. Ekran z komunikatami dotyczącymi przejścia.
Fot. 4. Ekran z komunikatami dotyczącymi przejścia.
Fot. 5. Ekran z prognozą pogody.
Fot. 5. Ekran z prognozą pogody.

Przy uruchomionej aplikacji na urządzeniu mobilnym, podczas zbliżania się do przejścia Użytkownik zostaje poinformowany komunikatem wysłanym z aplikacji o fakcie zbliżania się do przejścia. Aplikacja sama sprawdza kierunek ruchu (wyjazd, przyjazd) i dostosowuje dane do aktualnej pozycji użytkownika. W każdej chwili użytkownik może przełączyć aplikację na inny kierunek ruchu.

Fot. 6. Ekran z wizualizacją mapy po dojechaniu pojazdu do kolejki.
Fot. 6. Ekran z wizualizacją mapy po dojechaniu pojazdu do kolejki.
Po zatrzymaniu się użytkownika aplikacji w kolejce przed przejściem granicznym, prezentowany na szczegółowych danych "Czas oczekiwania" zostanie zastąpiony indywidualnie wyliczonym dla danego pojazdu czasem oczekiwania (informacja "Czas oczekiwania" zostaje zastąpiony informacją "Pozostało"). Zmianie ulega też wizualizacja mapy – droga przebyta przez pojazd od momentu zatrzymania do przejścia oznaczona zostaje kolorem zielonym – pozostała droga – kolorem czerwonym (fot. 6).

Czas oczekiwania wyliczany jest dla wcześniej wybranego w ustawieniach typu pojazdu. Jeżeli użytkownik zmieni typ ruchu w szczegółach przejścia aplikacja będzie nadal wyliczać czas dla typu pojazdu wybranego wcześniej w ustawieniach.

Przy "Godzinie aktualizacji" prezentowana jest jakość danych. Jakość danych jest uzależniona od liczby uruchomionych w tym momencie aplikacji przez użytkowników oczekujących na przekroczenie granicy przez wybrane przejścia granicznego. Liczba ludzików oznacza odpowiednio 1 czerwony ludzik – słaba jakość danych, 2 żółte ludziki – średnia jakość danych, 3 zielone ludziki – dobra jakość danych. Im większa liczba użytkowników, tym wyliczany czas jest dokładniejszy, a dzięki temu zwiększy się częstotliwość aktualizacji czasów oczekiwania na stronie www.granica.gov.pl.

4. Dodatkowe opcje aplikacji Granica

 

Aby przejść do dodatkowych opcji aplikacji należy nacisnąć symbol menu ikona menu.

Po wybraniu pozycji "Prognoza" - możliwe jest wyświetlenie prognozy czasów oczekiwania na wybranym przejściu granicznym na kolejny tydzień. Informacje są wyliczane na podstawie danych archiwalnych dla danego przejścia w danym czasie.

Fot. 7. Ekran z rozwiniętą opcją menu aplikacji.
Fot. 7. Ekran z rozwiniętą opcją menu aplikacji.
Fot. 8. Ekran z prognozowanym czasem oczekiwania.
Fot. 8. Ekran z prognozowanym czasem oczekiwania.
Fot. 9. Ekran z prognozowanym czasem oczekiwania w formie wykresu.
Fot. 9. Ekran z prognozowanym czasem oczekiwania w formie wykresu.

Fot. 10. Ekran z fragmentem ustawień aplikacji.
Fot. 10. Ekran z fragmentem ustawień aplikacji.
Po wybraniu pozycji "Ustawienia" możliwe jest skonfigurowanie następujących opcji działania aplikacji:
 • Wybierz język – domyślny język działania aplikacji.
 • Ustawienia wiadomości push – powiadomienia o ewentualnych utrudnieniach na przejściach.
 • Wybierz typ pojazdu – wybór typu pojazdu, dla których wyświetlane są odpowiednie dane.
 • Poleć aplikację – możliwość udostępnienia informacji o aplikacji np. dla znajomych.
 • Pokaż pomoc – wyświetla podstawowy samouczek z podstawowym opisem działania i opisem głównych przycisków.
 • Wykorzystuj dane o geolokalizacji/Przejdź do ustawień GPS – brak zgody na wykorzystywanie dany o geolokalizacji spowoduje ograniczenie dostępności do poszczególnych funkcji aplikacji.

5. Widget dla systemu Android

 

Celem szybszego dostępu do podstawowych danych danego przejścia granicznego, aplikacja Granica umożliwia umieszczenie w systemie Android widget'a.

Dane wyświetlane w widgecie/kafelku dotyczą przejść granicznych dodanych wcześniej do Ulubionych.

Fot. 11. Widget systemu Android.
Fot. 11. Widget systemu Android.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej każdy użytkownik będzie miał wyliczony indywidualny czas oczekiwania na przekroczenie granicy, a wyliczenia te pomogą w jeszcze lepszym prognozowaniu czasów oczekiwania.

6. Aplikacja na SmartWatch i iWatch

 

Aplikacja została przystowosowana na zegarki dla systemów Android i iOS. W szybki sposób można zobaczyć aktualną sytuację na granicy bez wyjmowania telefonu. Aplikacja na zegarku prezentuje czas oczekiwania dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz liczbę otwartych pasów.

Fot. 13.SmartWatch system Android.
Fot. 13. SmartWatch system Android.

 

7. Pobierz aplikację mobilną Granica

 

Aplikacja mobilna Granica dostępna jest bezpłatnie w App Store, Google Play.

App Store     Google Play

8. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Mobilna Granica - Android

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Mobilna Granica - iOS