Web Service TAX FREE

Służba Celna RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom SPRZEDAWCÓW co do cyfryzacji i usprawnienia odpraw celnych na granicy obejmujących również wywóz towarów z zastosowaniem dokumentów TAX FREE, od 2005 r. opracowała i wdrożyła do użytku System Informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”. Jest to rozwiązanie działające tylko w obrębie przejść granicznych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu przystosowania systemów finansowo-księgowych SPRZEDAWCÓW, udostępniliśmy usługę Web Service.


1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE obowiązku elektronicznego obiegu dokumentów. Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadzi takie uregulowanie. Mają je już między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia. To ważny krok na drodze wdrażania przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowoczesnych usług, dostosowanych do oczekiwań klientów.

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców i podróżnych

Nowy system TAX FREE zapewni sprzedawcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie. Ułatwi także rozliczenie z podróżnymi i administracją skarbową. Dla podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VAT.

Okres przejściowy

Wprowadzane zmiany obejmą wielu przedsiębiorców i będą wymagały od nich wcześniejszego dostosowania swojej działalności. Dlatego chcemy jak najszerzej informować o zmianach wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż w systemie TAX FREE lub zainteresowane taką działalnością w przyszłości.

Jak zacząć

Zależy nam, abyście Państwo już teraz, przed wejściem zmian w życie, mieli czas na zapoznanie się z wdrażanymi rozwiązaniami. Jest to także czas na przystosowanie swoich firm do nowych przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi, a także do odwiedzenia strony Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Jeżeli korzystają Państwo ze swoich własnych systemów do wystawiania dokumentów TAX FREE, prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej dostępnej na platformie PUESC swoim dostawcom aplikacji w celu integracji z systemem krajowym.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana adresu webserwisu - komunikacja kanałem niewizualnym będzie realizowana poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Specyfikacja kanału niewizualnego jest dostępna pod adresem Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje - www-2.puesc.gov.pl


Opis i adres serwisu poniżej jest aktualny do 1 stycznia 2022 roku (dzień wejścia w życie nowych przepisów).

plik WSDL/plik ZIP

Aby korzystać z usługi należy stworzyć lub przystosować aplikację, na podstawie pliku WSDL*) opisującego usługę.

Opis usługi i wymagania: https://www.granica.gov.pl/TaxFree/Services/ModulSprzedazy_v1.wsdl ***)

gdzie:

- modulsprzedazy.wsdl - jest to plik opisu usługi typu WebService z protokołem SOAP 1.1

Pozostałe pliki opisu schematu danych zawierają wymagania odnośnie danych w formacie XML (które dane są obowiązkowe i ich typy np.: string, decimal, itp. oraz jakie są dopuszczalne wielkości pól i dopuszczalne znaki):

modulsprzedazy.xsd - plik główny schematu
tl.xsd - plik rozszerzający schemat
tp.xsd - plik rozszerzający schemat
tz.xsd - plik rozszerzający schemat

Usługa posiada trzy metody:

PrzekazRachunkowTaxFreeDoPoczekalni – służy do przekazywania rachunków do systemu TAX FREE
PobierzPotwierdzenia_MMyyyy – pobiera potwierdzenia z danego miesiąca **)
PobierzPotwierdzenia_ddMMyyyy – pobiera potwierdzenia z wybranego dnia **)

Przykładowy plik xml

Do celów developerskich, udostepniliśmy WebService testowy. Bliższe informacje na temat dostępu do niego można uzyskać dzwoniąc na numery telefoniczne lub pisząc na e-mail, wskazanych w zakładce 'Kontakt' (kontakt w celach technicznych).


*) WSDL (ang. Web Services Description Language) - opracowany przez Microsoft i IBM, oparty na XML język do definiowania usług sieciowych.

**) data potwierdzenia jest datą wywozu towaru, a nie datą wystawienia dokumentu lub wpływu do systemu TAX FREE.

***) Opis i adres serwisu aktualnydo 1 stycznia 2022 roku.


Strona aktualizowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Copyright © 2004-2021 by Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej