Регламент сервісу https://granica.gov.pl/TaxFree

Зміст

§ 1 Загальні положення

§ 2 Визначення

§ 3 Технічні умови користування послугами Сервісу

§ 4 Дані, накопичені Сервісом

§ 5 Права та обов’язки Користувача

§ 6 Права та обов’язки Адміністратора

§ 7 Керування питань

§ 8 Авторські права

§ 9 Заключні положення

 

§ 1 Загальні положення

1. У даному Регламенті викладені умови користування Сервісом, надання безкоштовних електронних послуг та застереження відносно авторськіх прав.

2. Власник та Адміністратор Сервісу - Директор Митної Палати в Білостоці, що має місцеперебування за адресою15-339 Білосток, вул. Оцтова 2, НІП 5450002929, РЕГОН 000143751.

3. Власник Сервісу залишає за собою право змінювати даний регламент без попереднього повідомлення Користувача.

4. Кожний раз, користуючись послугами Сервісу, Користувач підтведжує, що ознайомився з Регламентом та приймає його положення.

5. Законодавчі основи регламенту:

·    Закон про Митну службу від 27 серпня 2009р. (Урядовий Вісник РП № 168, поз. 1323, з подальшим внесенням змін);

·    Закон про податок на товари та послуги від 11 березня 2004р. (Урядовий Вісник РП № 54, поз. 535) повний текст від 29 липня 2011р. (Урядовий Вісник РП № 177, поз. 1054 з подальшим внесенням змін);

·    Закон про авторські та суміжні права від 4 лютого 1994 року (Законодавчий Вісник № 24, поз. 83) повний текст від 17 травня 2006р. (Законодавчий Вісник № 90, поз. 631 з подальшим внесенням змін);

·    Закон про захист персональних даних від 29 серпня 1997 року (Урядовий Вісник РП № 133, поз. 883) повний текст від 17 червня 2002р. (Урядовий Вісник РП № 101, поз. 926 з подальшим внесенням змін).

§ 2 Визначення

У цьому регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1. Користувач:

Подорожуючий - фізична особа, яка не має постійного місця проживання на території Європейського Союзу, яка користується послугами Сервісу, розташованого за адресою https://granica.gov.pl/TaxFree.

2. Адміністратор - власник Сервісу - Директор Митної Палати в Білостоці.

3. Сервіс – інтернет-сервіс, розташований за адресою https://granica.gov.pl/TaxFree

4. Файли Cookiesтістечка (анг. cookies) – інформатичні дані, а точніше текстові файли, які зберігаються на пристроях користувачів, призначені для користування веб- сайтами.Cookies зазвичай складаються з назви сайту, з якого походять та часу зберігання їх на пристрої, а також унікального номеру.

§ 3 Технічні умови користування послугами Сервісу

1. Щоб скористатися послугами Сервісу необхідно, щоб веб-браузер Користувача дозволяв приймати файли cookies. Сервіс використовує файли cookies для зберігання ідентифікатора утримування сесії на комп’ютері Користувача. Файли cookies утворюються в момент, коли зашифрований зв’язок є безпечним протоколом SSL і необхідні для захисту інформації, що надсилається Користувачем в Сервіс.

2. Адміністратор повідомляє користувачів по сервісу або по електронній пошті про можливість перерви в роботі сервісу або його частини у випадках запланованих дій (поточної техпідтримки та обслуговування серверу або програмного забезпечення) або непередбачених (незалежні від адміністратора аварії/ пробої, що впливають на роботу Сервісу).

§ 4 Дані, накопичені Сервісом

1. Сервіс автоматично накопичує з веб-браузера Користувача такі дані:

a)  дата і час передачі даних,

b)  нопер IP комп'ютера, на якому заповнювався формуляр,

c)  тип веб-браузера, який використовується Користувачем;

2. Користувач, використовуючі формуляр, вводить такі дані відносно:

a) Продавця:

i)  NIP,

ii) РЕГОН (РЕЄСТРАЦІЙНИЙ номер бізнесу),

iii)   назву,

iv)   місцевість,

v) вулицю,

vi)   номер будинку,

vii) номер приміщення,

viii)  поштовий індекс,

ix)   пошту,

x) воєводство,

xi)   район,

xii) муніципалітет;

b) фізичної особи яка перетинає кордон:

i)  ім'я,

ii) прізвище,

iii)   країну,

iv)   номер паспорта;

c) рахунку:

i)  номер рахунку,

ii) дату видачі,

iii)   вартість/суму,

iv)   передбачене для вивезення митне відділення, оскільки воно відоме;

d) товару:

i)  загальну інформацію щодо товару, який вивозиться;

§ 5 Права та обов’язки Користувача

1. Користувач- фізична особа, яка перетинає кордон, не має обов'язку реєструватись в Сервісі.

2. Користувач має право декларувати вивезення товару заповнюючи формуляр даними з документу, названого у статті 128 пкт 2 закону від 11 березня 2004 року про податок на товари та послуги (Урядовий Вісник РП № 54, поз. 535) повний текст від 29 липня 2011р. (Урядовий Вісник РП № 177 від 2011 року, поз. 1054 з подальшим внесенням змін).

3. ВДВ (валова вартість товарів) в одному заповненому Користувачем документі, не може бути менше, ніж 200 польських злотих.

4. Користувач може скористатися правом на інформацію про спосіб доступу до даних не частіше, ніж раз на 6 місяців (стаття 32 пкт 5 закону від 29 серпня 1997 року про захист персональних даних (Урядовий Вісник РП № 133, поз. 883) повний текст від 17 червня 2002р. (Урядовий Вісник РП № 101, поз. 926 з подальшим внесенням змін)).

§ 6 Права та обов’язки Адміністратора

1. Адміністратор Сервісу – як орган митної служби, відповідно до статті 2, 7 і 30 закону від 27 серпня 2009-про Митну службу (Урядовий Вісник РП 168 від 2009, позиція 1323 з подальшим внесенням змін) має право на обробку персональних даних без повідомлення та згоди осіб, яких ці дані стосуються.

2. Адміністратор має право перевіряти дані введені Користувачем в Сервіс, для підтвердження вивезення за кордон товарів, вказаних на документі, який згадується в статті 128 пкт 2 закону від 11 березня 2004 року про податок на товари та послуги (Урядовий Вісник РП № 54, поз. 535) повний текст від 29 липня 2011р. (Урядовий Вісник РП № 177 від 2011 року, поз. 1054 з подальшим внесенням змін).

3. Стосовно статті 8 пкт 1 закону про Митну службу (Законодавчий Вісник № 168 від 2009р., поз. 1323 з подальшим внесенням змін), інформація, отримана від Користувача Сервісу, яку захищено відповідно до окремих положень- цє митна таємниця, яка не може розповсюджуватися Адміністратором без згоди Користувача, який її надав. Надання інформації, яка є митною таємницею, в тому числі персональих даних, дозволяється у випадку, коли Адміністратор має таке уповноваження або обов’язок відповідно до чинного законодавства.

§ 7 Складення запитів

1. Усі запити та пропозиції щодо змін слід направляти до Директора Митної палати в Білостоці, на поштову адресу, як у § 1 пункт 2 або електронною поштою на адресу ic.bialystok@bia.mofnet.gov.pl

2. Розгляд запиту проводиться протягом 30 днів після його ефективного отримання. Відповідь на запит надсилається на адресу електронної пошти, вказану у запиті, або на іншу адресу вказану Користувачем.

§ 8 Авторські права

1. Авторські права власності на програмне забезпечення Сервісу та творів, а особливо: описів, інструкції, навчальних фільмів, і т.п. належать Аміністратору Сервісу. Авторські права захищаються законом від 4 лютого 1994 року про авторські та суміжні права (Законодавчий Вісник № 24, поз. 83) повний текст від 17 травня 2006р. (Законодавчий Вісник № 90, поз. 631 з подальшим внесенням змін). Користувач може користатися тими творами лише в тій мірі, яка допускається законом про авторське право.

§ 9 Заключні положення

Цей регламент набирає чинності від 09.07.2013 р. та його опубліковано на веб-сайті www.granica.gov.pl/TaxFree


Сайт оновлює Державна казначейська адміністрація в Білостоці.
© 2004-2023 Державна казначейська адміністрація в Білостоці. Всі права застережено.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej