1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE obowiązku elektronicznego obiegu dokumentów. Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadzi takie uregulowanie. Mają je już między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia. To ważny krok na drodze wdrażania przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowoczesnych usług, dostosowanych do oczekiwań klientów.

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców i podróżnych

Nowy system TAX FREE zapewni sprzedawcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie. Ułatwi także rozliczenie z podróżnymi i administracją skarbową. Dla podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego podatku VAT.

Okres przejściowy

Wprowadzane zmiany obejmą wielu przedsiębiorców i będą wymagały od nich wcześniejszego dostosowania swojej działalności. Dlatego chcemy jak najszerzej informować o zmianach wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż w systemie TAX FREE lub zainteresowane taką działalnością w przyszłości.

Jak zacząć

Zależy nam, abyście Państwo już teraz, przed wejściem zmian w życie, mieli czas na zapoznanie się z wdrażanymi rozwiązaniami. Jest to także czas na przystosowanie swoich firm do nowych przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi, a także do odwiedzenia strony Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Jeżeli korzystają Państwo ze swoich własnych systemów do wystawiania dokumentów TAX FREE, prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej dostępnej na platformie PUESC swoim dostawcom aplikacji w celu integracji z systemem krajowym.

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana adresu webserwisu - komunikacja kanałem niewizualnym będzie realizowana poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Specyfikacja kanału niewizualnego jest dostępna pod adresem Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje - www-2.puesc.gov.pl


Перші кроки ПОДОРОЖУЮЧОГО

ПОДОРОЖУЮЧИЙ

ПОДОРОЖУЮЧИЙ – це особа фізична, яка не має постійного місця проживання на території Євросоюзу. ПОДОРОЖУЮЧИЙ має право на повернення податку ПДВ, який він заплатив у зв’язку з придбанням товарів на території РП або іншої держави – члена, які були вивезені в незміненому вигляді за межі території Євросоюзу в особистому багажі цього ПОДОРОЖУЮЧОГО – ст. 126 абз. 1 закону від 11 березня 2004 р. про податок на товари та послуги Урядовий Вісник - (tekst jednolity Dz. U. 2020.106 z późniejszymi zmianami).

Крок 1. Придбання товару

Придбати товар в системі TAX FREE можна тільки в торгівельних пунктах, які позначені нищевказаним знаком – ст. 127 абз. 4 пкт 3 закону:

TAX FREE for Tourists

В такому магазині ПРОДАВЕЦЬ має обов’язок забезпечити ПОДОРОЖУЮЧОМУ письмову інформацію щодо принципів повернення податку у чотирьох мовах: польській, англійській, німецькій та російській - ст. 127 абз. 4 пкт 2 закону.

ПОДОРОЖУЮЧИЙ, який придбав в ПРОДАВЦЯ товар на території РП, має право отримати документ TAX FREE, в якому будуть перераховані всі придбані товари. Документ TAX FREE має бути виписаним в день продажу товарів. До документу повинен бути прикріпленим чек з реєструючої каси. Стосовно до положень, право на повернення заплаченого податку ПДВ надається від всіх товарів придбаних на території держави за винятком двигунного палива – ст. 126 абз. 3 закону. Мінімальна загальна вартість придбаних товарів включно з податком на товари та послуги, за якої ПОДОРОЖУЮЧИЙ може вимагати повернення податку на товари та послуги, заплаченого у зв’язку з придбанням ним товарів, становить 200 польськіх злотих – (Dz.U. 2017. 1248).

Крок 2. еПослуга – електронне декларування Tax Free

Митна служба РП, дбаючи про покращення швидкості обслуговування ПОДОРОЖУЮЧИХ, які вивозять товари з використанням документів Tax Free, від 2012р. ввела можливість попереднього декларування їх в Інформатичній ситемі «Повернення ПДВ Подорoжуючим». Це рішення, що діє тільки в межах пунктів пропуску через кордон, розташованих на території Республіки Польща. ПОДОРОЖУЮЧИЙ, користуючись спеціальним формуляром, може самостійно заявити попередньо придбані товари, які вивозяться, що значно вплине на скорочення часу обслуговування такої декларації. Опис поведінки та віртуальний формуляр для реєстрації документів TAX FREE ПОДОРОЖУЮЧИМ доступний на сайті www.granica.gov.pl в закладці TAX FREE.

Крок 3. Вивезення товару

Придбаний товар ПОДОРОЖУЮЧИЙ повинен вивезти за межі Євросоюзу не пізніше ніж в останній день третього місяця, що наступає після місяця, коли він придбав товар – ст. 128 абз. 1 закону. Вивезення товару повинно відбуватися через пункт пропуску через кордон (автомобільний, залізничний, аеропорт, для морського сполучення) розташований на території будь-якої держави- члена. В пункті пропуску відповідне МИТНЕ УПРАВЛІННЯ підтвердить факт вивезення товарів на документі TAX FREE з території Євросоюзу. З метою підтвердження вивезення ПОДРОРЖУЮЧИЙ повинен пред’явити товар, що вивозиться, працівнику митниці а також пред’явити документ TAX FREE разом з закордонним паспортом або іншим ідентифікаційним документом ПОДОРОЖУЮЧОГО – ст. 128 абз. 3 закону. В разі коли ПОДРОРЖУЮЧИЙ вивозить не всі товарні позиції, вказані в документі TAX FREE, він безумовно зобов’язаний поінформувати працівника митниці про відсутні товари перед початком митного оформлення. Працівник митниці після звірення даних, що стосуються ПОДОРОЖУЮЧОГО, наявних в документі TAX FREE, з даними з ідентифікаційного документу, може, перед підтвердженням вивозу провести митний контроль товару, що вивозиться. В разі виявлення невідповідності між заявленим товаром і товаром, який фактично вивозиться (напр. відсутність товару), ПОДОРОЖУЮЧИЙ підлягатиме кримінальній відповідальності.

В разі коли ПОДОРОЖУЮЧИЙ виїхав з території Європсоюзу через пункт пропуску через кордон розташований на території держави – члена іншої ніж територія Республіки Польща (нп. Литва), право на повернення податку надається, якщо документ TAX FREE був підтвердженний митним управлінням, через який товари реально були вивезені з території Євросоюзу (в тому випадку - литовським митним органом) – ст. 128 абз. 5 закону. При тому слід пам’ятати, що не має визначеного, універсального способу підтвердження документів TAX FREE, які пред’являються митним органам, який був би обов’язковим у всіх державах - членах ЄС. Способи підтвердження вивозу товарів із застосуванням документів TAX FREE а також види використовуваних штампів і печатей унормовані у внутрішніх положеннях окремих держав - членів (згідно з Директивою 2006/112/ЄC Ради зразки печатей, які використовуються для підтвердження документів TAX FREE, передаються Комісії окремими державами - членами). Наприклад для підтвердження вивезення з території Євросоюзу товарів з використанням документів TAX FREE через пункти пропуску через кордон розташовані на теритарії РП використовується штамп „VAT-ZWROT” та печать „Polska – Clo“. Зразок штампу визначено додатком № 2 до Розпорядження Міністра Фінансів від 28 березня 2011 р. (Dz.U. 2018 poz. 521). Натомість зразок печаті „Polska – Clo” визначено в § 2 (Dz. U. 2019. 2426).

Крок 4. Повернення податку ПДВ

Податок ПОДОРОЖУЮЧОМУ може бути поверненим ПРОДАВЦЕМ у торговому пункті, в якому було придбано товар або економічним суб’єктом, який свідчить послугу повернення податку (посередник). Повернення податку ПДВ відбувається в польськіх злотих (PLN) і може відбуватися у вигляді готівкової виплати, доручення перерахування, розрахункового чеку або платіжної картки - ст. 127 абз. 5 закону. Продавець та посередник мають право взяти від МАНДРІВНИКА комісійні від суми податку, яку повертається - ст. 128 абз. 6 закону.

Слід зазначити, що ПРОДАВЕЦЬ, на відміну від посередника, має право повернути податок виключно на товари, які він продав ПОДОРОЖУЮЧОМУ. Щоб отримати повернення заплаченого податку ПДВ ПОДОРОЖУЮЧИЙ повинен надати ПРОДАВЦЕВІ документ підтверджуючий вивезення товару за межі території Євросоюзу не пізніше ніж на протязі 10 місяців, рахуючи з кінця місяця, в якому реалізовано постачання – ст. 129 абз. 2 закону.