Downloads

Wniosek o dostęp rozszerzony:
obrazek kopertaPDF
obrazek kopertaDOC

Oznaczenie punktu sprzedaży TAX FREE: JPG (znak wykonany w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 140 x 120 mm)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym - tekst jednolity (Dz.U. 2018. 521)

Web Service dla TAX FREE: dostęp do usługi »


Page is updated by Revenue Administration Regional Office in Bialystok.
Copyright © 2004-2021 by Revenue Administration Regional Office in Bialystok. All rights reserved.
Klauzula przetwarzania danych osobowych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej