10 stycznia br., Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Magdalena Rzeczkowska i Dyrektor - Szef Sztabu Komendanta Głównego płk SG Mariusz Kaźmierczak podpisali Regulamin funkcjonowania serwisu www.granica.gov.pl i związanych z nim aplikacji mobilnych - Mobilna Granica i Asystent Granica.

Wspólny kanał informacyjny jako proklienckie przedsięwzięcie skierowane jest do podróżnych, kierowców i przewodników przekraczających granicę zewnętrzna UE, został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie i zainteresowanie podróżnych informacjami związanymi z przekraczaniem granicy, w szczególności na temat czasu przekraczania granicy.

Podpisanie Regulaminu zostało poprzedzone Porozumieniem podpisanym 24 listopada 2017 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Administracji Skarbowej, Mariana Banasia i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego w sprawie redagowania wspólnego kanału informacyjnego serwisu

www.granica.gov.pl oraz aplikacji mobilnych - Mobilna Granica i Asystent Granica. Regulamin funkcjonowania serwisu określa zasady funkcjonowania i rozwoju portalu i aplikacji mobilnych.