Od 27 czerwca 2019 r. pasażerowie korzystający z Lotniska im. Chopina w Warszawie oraz portu lotniczego w Modlinie mogą skorzystać z opcji samodzielnej odprawy granicznej przy użyciu tzw. bramek ABC (Automated Border Control).

W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie pełnoletni obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej legitymujący się  paszportem biometrycznym.

Z bramek mogą korzystać także obywatele polscy posiadający biometryczny dowód osobisty.

Cała procedura odprawy jest procesem automatycznym, ale jej prawidłowy przebieg nadzoruje funkcjonariusz Straży Granicznej. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na II linię kontroli.

Wdrożenie rozwiązania polegającego na automatycznej odprawie granicznej osób zwiększa przepustowość (tu: portu lotniczego), gdyż znacznie przyspiesza i skraca czas trwania procedur kontrolnych, które z reguły trwają kilkanaście sekund.

Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie możliwości odprawy granicznej w bramkach ABC nie ma wpływu i nie zmienia przepisów dotyczących zasad podróżowania i posługiwania się przez podróżnych odpowiednimi - w zależności od kierunku podróży dokumentami uprawniających do przekroczenia granicy.  

Lotnisko im. Chopina w Warszawie i port lotniczy w Modlinie to pierwsze i na razie jedyne w Polsce lotniska, na których  podróżni mogą dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej. Zautomatyzowana odprawa graniczna jest już jednak stosowana na wielu europejskich lotniskach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji.