Z dniem 11 czerwca 2017 roku, obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i spełniający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach, zostaną zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, gdy ich całkowity pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Liberalizacja ta nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Należy pamiętać, że do tego okresu wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen.

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/obywatele-ukrainy-do-ue-bez-wiz

Ulotka informacyjna PL pdf
Ulotka informacyjna UA pdf
Ulotka informacyjna EN pdf
Ulotka informacyjna FR pdf
Ulotka informacyjna RU pdf
Ulotka informacyjna DE pdf