15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. 

Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski (m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw).

Zakaz obejmuje produkty rolne wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (…), tj.:

1)            zboża, część I;

2)            cukier, część III;

3)            susz paszowy, część IV;

4)            nasiona, część V;

5)            chmiel, część VI;

6)            len i konopie, część VIII;

7)            owoce i warzywa, część IX;

8)            produkty z przetworzonych owoców i warzyw, część X;

9)            wina, część XII;

10)         wołowina i cielęcina, część XV;

11)         mleko i przetwory mleczne, część XVI;

12)         wieprzowina, część XVII;

13)         baranina i kozina, część XVIII;

14)         jaja, część XIX;

15)         mięso drobiowe, część XX;

16)         alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, część XXI;

17)         produkty pszczele, część XXII;

18)         pozostałe produkty, część XXIV.

Zakazem przywozu objęte są produkty rolne wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii pochodzące lub przywożone z terytorium Ukrainy, w konsekwencji zakazany jest również:

  • przywóz do Polski określonych tym rozporządzeniem towarów pochodzących lub wywożonych z terytorium Ukrainy,  również gdy są one przywożone do Polski z innych państw Unii Europejskiej;
  • tranzyt przez terytorium Polski ww. towarów pochodzących lub wywożonych z terytorium Ukrainy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 717).