Informujemy, że od 21 lutego od godziny 19.00 do odwołania, w drogowym przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze zostanie ograniczony ruch towarowy.

Ograniczenia w zakresie odprawy pojazdów ciężarowych nie będą dotyczyły pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej. Pojazdy zarejestrowane na terenie innych państw/obszarów niż wskazane nie będą odprawiane.

Przypominamy, że od 10 lutego br. obowiązuje zawieszenie ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach.

Przewoźnicy, których pojazdy nie są zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej mogą kierować się na Białoruś przez Litwę i Łotwę.