Informujemy, że samochody polskich przewoźników wyjeżdżające/wjeżdżające na Białoruś odprawiane są tylko w przejściu granicznym Kukuryki-Koroszczyn.

Z powodu ograniczeń wprowadzonych przez stronę białoruską, polscy przewoźnicy nie mogą korzystać z przejść granicznych na odcinku z Litwą i Łotwą.