Informujemy, że od 13 lutego 2023 roku od godziny 07.00  w miejscu powstającego przejścia granicznego z Ukrainą Malhowice-Niżankowice uruchomiona zostanie odprawa pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku.

Uruchomienie odprawy w Malhowicach to kolejne rozwiązanie usprawniające przekraczanie granicy, szczególnie w odniesieniu do przejazdów pojazdów ciężarowych. Otwarcie nowego przejścia pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na odprawy.

Odprawy graniczne będą prowadzone całodobowo na obydwu kierunkach w oparciu o tymczasową infrastrukturę zlokalizowaną zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Możliwość przekraczania granicy w tym miejscu nie obejmuje pustych, nieoczyszczonych cystern, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

W miejscu wyznaczonym czynności przewidziane przepisami prawa mogą być dokonywane wyłącznie wobec pustych środków przewozowych w przywozie i wywozie z wyjątkiem pojazdów:

a)      poniżej 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej,

b)      przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),

c)      przeznaczonych do przewozu zwierząt gospodarskich (po dezynfekcji),

d)      nienormatywnych nieposiadających zezwolenia,

e)      przewożących nadwyżki paliwa w zbiornikach pojazdów oraz chłodni,

f)       przewożących opakowania zwrotne z wyłączeniem opakowań znajdujących się na wyposażeniu pojazdu,

g)      przewożących towary podlegające ustnemu zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu zgodnie z art. 135 pkt 1 lit. b) - d) oraz pkt 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L nr 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn.zm.),

h)      przewożących podlegające ustnemu zgłoszeniu wywozowemu zgodnie z art. 137 pkt 1 lit. b) - g) oraz pkt 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446.