Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zdecydował o zawieszeniu do odwołania, od 10 lutego br. od godziny 12.00 czasu polskiego ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach.