Informujemy, że od 9 września 2022 roku od godz. 7:00, w drogowym przejściu granicznym Zosin – Ustiług, w kierunku z Ukrainy do Polski, będą odprawiane również pojazdy ciężarowe nieprzewożące ładunku.

Jednocześnie przypominamy, że w pozostałych przejściach granicznych ruch pojazdów ciężarowych, które nie przewożą  ładunku, będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.