Informujemy, że w porozumieniu ze stroną ukraińską, od 9 września 2022 roku w drogowym przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, w kierunku z Ukrainy do Polski, zostały uruchomione pasy do odprawy pojazdów ciężarowych nieprzewożących ładunku.

 

.