Informujemy, że w okresie od 1 września 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku nastapiły zmiany organizacyjne odpraw pojazdów w ruchu towarowym w drogowych przejściach granicznych z Ukrainą, polegające na:

Pojazdy, zespoły pojazdów (puste i ładowne) przekraczające granice państwa w ruchu towarowym  o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie w drogowych przejściach granicznych:

  • Zosin – Ustiług
  • Dołhobyczów – Uhrynów
  • Budomierz – Hruszew
  • Krościenko – Smolnica

Pojazdy, zespoły pojazdów (puste i ładowne) przekraczające granice państwa w ruchu towarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie w drogowych przejściach granicznych:

  • Dorohusk - Jagodzin
  • Hrebenne – Rawa Ruska
  • Korczowa – Krakowiec
  • Medyka - Szeginie
  • wyjątek stanowi Zosin-Ustiług, gdzie na kierunku przywozowym odprawiane są pojazdy puste o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony.

W przypadku przewozu towarów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) – kontrole prowadzone są na dotychczasowych zasadach w wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami punktach kontroli granicznej.