Od 27 czerwca 2022 r. na drogowym przejściu granicznym Dorohusk – Jagodzin zawieszony zostaje ruch osobowy. Odprawa graniczna prowadzona będzie wyłącznie wobec pojazdów ciężarowych oraz czasowo regularnych połączeń autobusowych. 

Prosimy osoby przekraczające granicę państwową środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 tony o kierowanie się na inne przejścia graniczne (Zosin, Hrebenne i Dołhobyczów). 

Przyjęte rozwiązanie ma na celu zwiększenie przepustowości przejścia w Dorohusku oraz poprawę płynności ruchu towarowego, w związku ze znacznym wzrostem odpraw w imporcie produktów rolno-spożywczych.