Od 13 czerwca 2022 r. na przejściu granicznym Zosin – Ustiług jest możliwe dokonywanie odpraw pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.

UWAGA !

W związku z brakiem agencji celnych na terenie przejścia granicznego w Zosinie, nie będzie możliwości sporządzenia dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia celnego na terenie przejścia granicznego.

Zalecamy wcześniejsze przygotowanie dokumentów i zgłoszenia celnego, przed przybyciem na teren przejścia granicznego i przedstawieniem towarów do odprawy.

Jednocześnie, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz unijnego w zakresie funkcjonowania granicznych punktów kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej, sanitarnej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, odprawie na przejściu granicznym w Zosinie będą mogły podlegać tylko te kategorie towarów, które nie wymagają kontroli w ww. zakresie.