Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku informuje, że pojazdy przewożące towary podlegające kontroli w zakresu ochrony roślin i nasiennictwa, weterynaryjnej i sanitarnej, mogą wjeżdżać na wymienione drogowe przejścia graniczne (DGP) najwcześniej na 2 godziny przed rozpoczęciem służby przez odpowiednie inspekcje i najpóźniej na 2 godziny przed zakończeniem służby przez te inspekcje.

W Oddziale Celnym Drogowym w Kuźnicy:

PIORIN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 8:00 – 20:00 (wjazd na DGP 6:00 – 18:00)

GIW – Główny Inspektorat Weterynarii

  • całodobowo – od godziny 8:00 w poniedziałek do godziny 20:00 w sobotę,

z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy oraz okresów od godziny 20:00 w dniach poprzedzających święta i dni ustawowo wolne od pracy (wjazd na DGP od 6:00 pierwszego dnia pracy do 18:00 ostatniego dnia pracy w tygodniu)

SANEPID – Główny Inspektorat Sanitarny

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 8:00 – 20:00 (wjazd na DGP 6:00 – 18:00)

W Oddziale Celnym w Bobrownikach:

PIORIN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8:00 – 20:00 (wjazd na DGP 6:00 – 18:00)
  • wtorek, czwartek, sobota w godzinach 8:00 – 18:00 (wjazd na DGP 6:00 – 16:00)
  • niedziele i święta w godzinach 8:00 – 18:00 (wjazd na DGP 6:00 – 16:00)

SANEPID – Główny Inspektorat Sanitarny

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 7:00 – 19:00 (wjazd na DGP 5:00 – 17:00)

Z uwagi na fakt, że drogowe przejścia graniczne znajdują się w ciągach komunikacyjnych dróg krajowych nr 19 i nr 65, niedopuszczalne będzie oczekiwanie na drogowym przejściu granicznym na rozpoczęcie obsługi przez te inspekcje, poza godzinami wskazanymi w niniejszej informacji.