Informuje się, iż  pojazdy przewożące towary podlegające kontroli w zakresu ochrony roślin i nasiennictwa, weterynaryjnej i sanitarnej, mogą wjeżdżać na wymienione drogowe przejścia graniczne (DGP) najwcześniej na 2 godziny przed rozpoczęciem służby przez odpowiednie inspekcje i najpóźniej na 2 godziny przed zakończeniem służby przez te inspekcje.


W Oddziale Celnym w Bobrownikach:

PIORIN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 7:00 – 19:00 (wjazd na DGP 5:00 – 17:00)

SANEPID – Główny Inspektorat Sanitarny

  • poniedziałek – niedziela w godzinach 7:00 – 19:00 (wjazd na DGP 5:00 – 17:00)

Z uwagi na fakt, że drogowe przejścia graniczne znajdują się w ciągach komunikacyjnych dróg krajowych nr 19 i nr 65, niedopuszczalne będzie oczekiwanie na drogowym przejściu granicznym na rozpoczęcie obsługi przez te inspekcje, poza godzinami wskazanymi w niniejszej informacji.