Informujemy, że od 8 grudnia 2021 roku strona białoruska wprowadziła obowiązek stosowania specjalnych plomb nawigacyjnych (GPS), które muszą być nakładane na pojazdy ciężarowe przewożące towary z Polski na Białoruś. Z tego obowiązku zwolniony jest transport towarów poruszających się w tranzycie z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz wjazd pojazdów, których przejazd wymaga specjalnego zezwolenia.

Zmianie uległy także stawki opłat za stosowanie usługi, która wzrosła z 5 do 10 stawek bazowych (jedna stawka bazowa to 29 BYN – ok. 45 zł, a jednostkowy koszt założenia plomb wynosi ok. 100 Euro).

Link do ogłoszonego aktu prawnego: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100699&p1=1&p5=0

Nowe regulacje prawne mogą mieć wpływ na płynność odpraw pojazdów ciężarowych przekraczających polsko-białoruską granicę przez drogowe przejścia graniczne Bobrowniki - Bierestowica oraz Kukuryki (Koroszczyn) - Kozłowicze na kierunku wyjazdowym.