W przypadku gdy osoba wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE i przewozi środki pieniężne o wartości 10 000 EUR albo więcej (lub równowartość w innej walucie), powinna zgłosić w formie pisemnej i na żądanie przedstawić takie środki pieniężne właściwym organom - w Polsce są nimi: Służba Celno-Skarbowa lub Straż Graniczna.

Więcej na ten temat w artykule "Przewóz gotówki".

 

Wzory deklaracji środków pieniężnych wwożonych do kraju lub wywożonych za granicę:

PL Załącznik I część 1 Deklaracja Środków Pieniężnych Art. 3 rozporządzenia (UE) 2018 1672 (.docx 3.04MB)

PL Załącznik I część 1 Deklaracja Środków Pieniężnych Art. 3 rozporządzenia (UE) 2018 1672 (.pdf 2.52MB)

PL Załącznik I część 3 Deklaracja Środków Pieniężnych - Dodatkowy Arkusz Art. 3 rozporządzenia (UE) 2018 1672 (.docx 4.98MB)

PL Załącznik I część 3 Deklaracja Środków Pieniężnych - Dodatkowy Arkusz Art. 3 rozporządzenia (UE) 2018 1672 (.pdf 1.23MB)

 

EN Annex I part 1 Cash Declaration Article 3 of Regulation (EU) 2018 1672 (.pdf 2.36MB)

EN Annex I part 1 Cash Declaration Article 3 of Regulation (EU) 2018 1672 (.docx 7.76MB)

EN Annex I part 3 Cash Declaration - Additional Sheet Article 3 of Regulation (EU) 2018 1672 (.docx 3.86MB)

EN Annex I part 3 Cash Declaration - Additional Sheet Article 3 of Regulation (EU) 2018 1672 (.pdf 1.23MB)

 

FR Importation vers / exportation depuis l’UE d’argent liquide (.pdf 639KB)

FR Clause d'information du Chef de l'Administration Fiscale Nationale (.pdf 215KB)

 

IT Importazione nella UE / esportazione dalla UE di denaro contante (.pdf 452KB)

IT Clausola informativa del Capo dell’Amministrazione Nazionale delle Finanze (.pdf 570KB)