Informujemy, że z dniem 27 sierpnia 2018 roku wprowadzone zostały zmiany w prezentowanych w serwisie www.granica.gov.ploraz w aplikacji „Mobilna Granica”  informacjach o czasie oczekiwania.
 Informacje o czasie oczekiwania na rozpoczęcie odprawy granicznej są publikowane jedynie na kierunku wywozowym.

 Na kierunku przywozowym do Polski, wskazane zostały nazwy strony internetowej państwa sąsiedniego, na której prezentowane są czasy oczekiwania na przekroczenie granicy.