LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
tel. (82) 5652042, fax (82) 5632262
22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1
Regon 060695455, NIP 5632407336


OGŁOSZENIE


Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych informuje, że od 1 czerwca 2019 r. wprowadza nowe procedury uzgadniania przejazdu przez teren przejścia granicznego w woj. lubelskim dla pojazdów nienormatywnych na kierunku wjazd/wyjazd z Polski i zgód z tym związanych.
Zmiany dotyczą pojazdów nienormatywnych o parametrach przekraczających podane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Kierownicy Zespołów Drogowych Przejść Granicznych są upoważnieni do uzgadniania przejazdów pojazdów nienormatywnych, korespondencji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz kontaktów z Przewoźnikami (pełnomocnikami) w sprawach dotyczących warunków przejazdów ww. pojazdów.
W sytuacji konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej uzgodnienie przejazdu pojazdu nienormatywnego zostanie potwierdzone poprzez spisanie protokołu, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Ponadto warunkiem przejazdu przez teren Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach (Terminal Samochodowy w Koroszczynie) przejazdów o ciężarze całkowitym powyżej 60 ton jest wykonanie i przedłożenie pozytywnej ekspertyzy nośności mostu na rzece Czapelka Kierownikowi Zespołu DPG w Kukurykach (osobiście lub pocztą) w terminie, który umożliwi jej otrzymanie przed przejazdem pojazdu nienormatywnego. Warunek wykonania ekspertyzy zostanie wpisany do protokołu.
Jednocześnie informujemy, że przewoźnik w czasie przejazdu przez teren DPG w Kukurykach musi posiadać przy sobie kopię pozytywnej ekspertyzy potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Kontakt do Kierowników DPG:
— Kierownik Zespołu Drogowego Przejścia Granicznego w Dorohusku
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (82) 566-10-04, tel. kom. 509-359-488, fax: (82) 566-10-41, dni pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7— - 15;
— Kierownik Zespołu Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (84) 667-41-52, tel. kom. 501-461-011, fax: (84) 667-41-23, dni pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7— - 15;
— Kierownik Zespołu Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (83) 376-34-74, tel. kom. 519-156-176, fax: (83) 376-31-69, dni pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7— - 15.

 

 

Załącznik Nr 1

Zestawienie maksymalnych parametrów pojazdów nienormatywnych dla których została udzielona zgoda

Przejście graniczne

Maksymalne parametry

DPG w Hrebennem

DPG w Dorohusku wyjazd z Polski

DPG w Dorohusku wjazd do Polski

DPG w Kukurykach wjazd do Polski

DPG w Kukurykach wyjazd z Polski

Długość (m)

Bez ograniczeń

35,0

35,0

30,0

Bez ograniczeń

Szerokość (m)

5,8

4,1

4,1

4,1

4,7

Wysokość (m)

5,2

4,52

4,52

4,55

4,9

Nacisk na oś (t)

11,5

*

*

11,5

11,5

Masa całkowita (t)

*

*

*

60,0

60,0

 

* Zgodnie z warunkami ustalonymi przez GDDKiA