Zabawki powinny być bezpieczne!

Obecnie wiele towarów produkowanych jest w krajach, w których bezpieczeństwo dopuszczanych do obrotu towarów nie jest respektowane, najczęściej w celu obniżenia kosztów produkcji. Dotyczy to w szczególności importowanych zabawek.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej czuwają ,by do obrotu nie zostały dopuszczone zabawki bez wymaganej dokumentacji oraz stosownego oznakowania, w szczególności oznaczeń dla jakiej grupy wiekowej są one przeznaczone, i jeśli to konieczne widocznego i wyraźnego ostrzeżenia „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”, informacji o szczególnym ryzyku związanym z używaniem takiej zabawki przez dziecko poniżej 3 roku życia. Ponadto nazwy i adresata producenta lub jego importera na terytorium UE oraz oznakowania CE, które potwierdza, e dany wyrób został poddany procedurze oceny zgodności poprzez prowadzenie badań na zgodność w właściwymi normami.

Wbrew pozorom te aspekty mogą mieć równie istotny wpływ na bezpieczeństwo zabawki, jak jej cechy fizyczne.

W szczególności jednak istotna jest konstrukcja i skład chemiczny zabawek. Między innymi zakazany jest przywóz zabawek zawierający substancje niebezpieczne, np. ftalany używane przy produkcji plastiku, jako zmiękczacz nadający wyrobom z tego materiału odpowiednią plastyczność.

Ftalany to substancje toksyczne, które mogą powodować przyczyniać się do zaburzenia płodności i wcześniejszych porodów, powodować wady wrodzone u dzieci i zmniejszać ich wagę urodzeniową,  alergii, uszkodzeń wątroby oraz nerek i przyczyniać się do rozwoju nowotworów u dzieci.

Do wyrobów zawierających ftalany należą zabawki wykonane z miękkiego plastiku – między innymi - lalki, samochodziki i inne pojazdy zawierające miękkie opony, zabawki do kąpieli, plastikowe zwierzątka, piłki, a także smoczki, gryzaki, grzechotki, śliniaki i wiele innych.

Krajowa Administracja Skarbowa współpracując w efektywny sposób z Inspekcją Handlową, podejmuje działania kontrolne nie tylko w strefie zabawek, ale także produktów z obszaru wyrobów pielęgnacyjnych, fotelików samochodowych, wózków dziecięcych czy sprzętu sportowego.