Wwozisz do Polski alkohol i papierosy – przeczytaj!

 

 

Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej),
które są zwolnione z należności celnych przywozowych

 

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróż­nych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach następujących norm:

-      w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro;

-      w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.

Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych, niezbędnych dla potrzeb podróżnego; wartości bagażu osobistego, a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat według poniższych norm:

wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim:

papierosy – 200 sztuk lub cygaretki (cygara o masie nie większej niż3g/sztukę) – 100 sztuk, lub cygara – 50 sztuk, lub tytoń do palenia – 250 g,

 

wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski:

papierosy – 40 sztuk lub cygaretki (cygara o ma­sie nie większej niż3g/sztukę) – 20 sztuk, lub  cygara – 10 sztuk, lub tytoń do palenia – 50 g,

 

napoje alkoholowe:

napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr lub alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry (np. likiery), i wina niemusujące – 4 litry, i piwo – 16 litrów,

 

napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wyno­szącej 80 %
i więcej – 0,5 litra lub alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i wina niemusujące – 0,5 litra, i piwo – 2 litry.