Na teren przejścia granicznego pojazdy poza kolejnością są wpuszczane w ściśle określonych przypadkach na podstawie rozporządzenia w sprawie kontroli granicznej sprawowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z dnia 15 grudnia 2006. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 238, poz. 1729) – link do ustawy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062381729

 

 Paragraf 11 enumeratywnie wymienia te przypadki.

§ 11. Kontroli granicznej poza kolejnością dokonuje się wobec:

1)     członków grup ratowniczych i ekspertów, a także ich wyposażenia i środków pomocy,

2)     członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz osób uczestniczących w akcjach ratowniczych,

3)     autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób,

4)     środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się* lub niebezpieczne oraz transportujących pomoc humanitarną

- oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

 *Towary łatwo psujące się:

Załącznik nr 2 i 3 do Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) (Dz. U. 2015 r. poz. 667) – link do umowy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000667

 

 Zastosowanie ma również Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach z dnia 21 października 1982 r. (Dz. U. z 1999 r Nr 103, poz.1190) – link do konwencji

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19991031190

 

 W załącznikach do ww. konwencji znajduje się informacja, że umawiające się strony dołożą wszelkich starań, aby ułatwić przepływ towarów, w szczególności poprzez koordynację godzin prac służb odpowiedzialnych za kontrolę jakości i służb celnych oraz uzgodnienia dotyczące przeprowadzenia odpraw celnych towarów łatwo psujących się poza normalnymi godzinami, jeżeli ich przybycie jest wcześniej zgłoszone.

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że powyższe dotyczy wyłącznie kontroli granicznej i nie upoważnia do łamania przepisów ruchu drogowego.