W dniach 24-25 października 2018 r. przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej wzięli udział w II Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic „GRANICE" w Lublinie. 

 

• Wydarzenie, które zostało objęte patronatem m.in. Krajowej Administracji Skarbowej, było poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym również planom dalszego uszczelniania i modernizowania przejść granicznych.

• Konferencji towarzyszyły targi GRANICE, podczas których polscy i zagraniczni wystawcy prezentowali specjalistyczny sprzęt kontrolny, w tym nowinki technologiczne.

• Stoisko tematyczne na targach zaprezentowała także Krajowa Administracja Skarbowa.

Krajową Administrację Skarbową reprezentowali w Lublinie Pełnomocnik Szefa KAS do spraw koordynacji działań izb administracji skarbowej obsługujących drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne podinsp. Jolanta Szpilka, z-ca dyrektora Departamentu Ceł Piotr Pogorzelski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki, kierownictwo lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także przedstawiciele Izb Administracji Skarbowej z Rzeszowa i Warszawy.

Szef KAS Marian Banaś skierował list do organizatorów konferencji: „W imieniu własnym oraz całego środowiska Krajowej Administracji Skarbowej, chciałbym wszystkim Państwu podziękować za zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia. To niezwykle ważna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń przez specjalistów z zakresu teorii i praktyki obsługi granicy"- napisał minister.

Pełnomocnik Szefa KAS podinsp. Jolanta Szpilka podkreśliła, że przejścia graniczne są modernizowane oraz wyposażane w nowoczesne urządzenia RTG stacjonarne i mobilne, a także specjalistyczny sprzęt do kontroli. KAS wykorzystuje też laboratoria celno-skarbowe oraz Centrum Kompetencyjne Technik Kryminalistycznych.

Dwudniowa konferencja w Lublinie to już drugie tak duże spotkanie poświęcone wschodniej i północnej granicy Polski. Było ono okazją do wymiany doświadczeń, podsumowań w zakresie już wypracowanych standardów ochrony granicy, dyskusji na temat możliwości jej dalszego uszczelniania, jak też potrzeb modernizacyjnych. Uczestnicy omawiali zagadnienia w wielu aspektach: geopolitycznym, celnym, sanitarnym, weterynaryjnym i technicznym. Głos w dyskusji zabrali zarówno teoretycy np. eksperci ośrodków analitycznych, jak i praktycy, w tym przedstawiciele służb i instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granicy, a co za tym idzie - bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej.

Jak podkreślali uczestnicy konferencji - mimo, że granica jest coraz bardziej szczelna, a służby odpowiedzialne za jej ochronę coraz bardziej przygotowane - jest jeszcze wiele wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. Te wyzwania to nie tylko skuteczna walka z przemytem towarów nielegalnych, niebezpiecznych czy też takich, od których nie odprowadzono odpowiednich należności do budżetu państwa. To także nasilający się kryzys migracyjny, wzrost zagrożenia międzynarodowym terroryzmem, cyberprzestępczość czy np. konieczność podejmowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Działania KAS to nie tylko realizacja wpływów podatkowych do budżetu państwa, ale też ochrona zdrowia i życia obywateli, m.in. poprzez przeciwdziałanie przemytowi towarów nielegalnych i niebezpiecznych (np. podrabiane leki, broń, narkotyki, czy zapobieganie przenikaniu wirusa ASF)" – podkreślił z-ca dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Piotr Pogorzelski. Zwrócił również uwagę na zadania KAS przekładające się na zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, w tym m.in. walkę z wyłudzeniami podatku VAT czy monitorowaniem drogowego przewozu towarów wrażliwych, w ramach systemu SENT.

Stoisko KAS i pokaz grupy realizacyjnej

Równolegle z częścią konferencyjną odbywały się targi GRANICE, na których krajowi i zagraniczni wystawcy prezentowali nowoczesne urządzenia, sprzęt i technologie do ochrony granic, a przedstawiciele służb mundurowych, w tym Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej, opowiadali o aspektach swej pracy.

Stoisko tematyczne KAS cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Mogli oni obejrzeć specjalistyczny sprzęt kontrolny, w tym mobilny skaner do prześwietlania bagaży czy wideoendoskopy służące do przeszukiwania trudno dostępnych skrytek w pojazdach. Odwiedzający targi mogli również podziwiać pracę psa służbowego, wyszkolonego do wykrywania papierosów; sprawdzić swoje umiejętności na mobilnej strzelnicy czy zapoznać się z działalnością laboratorium w Koroszczynie - jedynego w Polsce laboratorium KAS zajmującego się badaniem produktów petrochemicznych. Odwiedzający targi GRANICE chętnie zatrzymywali się też przy wystawie zarekwirowanych przemytnikom okazów zwierząt zagrożonych wyginięciem (CITES). Przedstawiciele KAS podkreślali ważną rolę służb granicznych w międzynarodowej ochronie rzadkich gatunków fauny i flory.

Najciekawszym wydarzeniem drugiego dnia targów był dynamiczny pokaz pościgu za uzbrojonymi przemytnikami, przygotowany przez funkcjonariuszy z komórek realizacji KAS.

Lubelskie wydarzenie odbyło się pod patronatem m.in.: Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowej Administracji Skarbowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Głównego Lekarza Weterynarii i Głównego Inspektora Sanitarnego.