18-19 kwietnia w Zakopanem odbyło się  V Forum Kierowników IT zorganizowane przez miesięcznik informatyków i menadżerów sektora IT sektora publicznego „IT w administracji”, na którym została wręczona nagroda - Skrzydła IT w Administracji 2018  w kategorii: Narzędzie do komunikacji z obywatelem, za projekt Aplikacja Mobilna Asystent Granica. Nagrodę odebrała Pani Marta Radomska,  Naczelnik Wydziału Informatyki Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.  Aplikacja Mobilna Asystent Granica związana jest z redagowaniem wspólnego kanału komunikacyjnego KAS i Straży Granicznej - serwisem www.granica.gov.pl. Aplikacja Asystent Granica jest wirtualnym przewodnikiem po drogowych, lotniczych, kolejowych, morskich i pieszych przejściach granicznych. Za jego pośrednictwem podróżny może dowiedzieć się, jak będzie wyglądała jego odprawa celna i graniczna oraz jakie dokumenty są mu potrzebne do przekroczenia granicy. Może również zapoznać się z limitami przewozowymi towarów oraz sposobem postępowania w przypadku przewozu towarów, co do których wprowadzono przepisami prawa odpowiednie wymagania lub ograniczenia. Informacje te podróżny otrzyma indywidualnie w zależności od wybranego kierunku podróży, środka transportu, przejścia granicznego z uwzględnieniem obywatelstwa. Aplikacja dostępna jest nie tylko w polskiej wersji językowej, ale także angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej.