Informujemy, że w okresie od 1 grudnia 2022 do 30 kwietnia 2023 roku w przejściach granicznych z Ukrainą odprawa pojazdów będzie odbywała się na warunkach funkcjonowania przejść granicznych obowiązujących według stanu na dzień na 30 listopada 2022 roku.