Informujemy, że z dniem 06.11.2020 na Terminalu w Koroszczynie wdrożono kolejkowanie pojazdów do RTG na kierunku przywozowym.

Numer w kolejce tworzy się automatycznie i zależy od czasu wydania skierowania do RTG. Wyświetlany czas jest czasem przybliżonym, może ulec wydłużeniu.

Na infokioskach, gdzie sprawdzane jest ważenie i numer wylosowanego stanowiska, istnieje możliwość sprawdzenia aktualnego numeru w kolejce i orientacyjnego czasu wyjazdu z miejsca parkingowego do RTG.

Uprawnionych do wyjazdu z miejsca parkingowego jest tylko 12 pierwszych pojazdów z kolejki.

Na rampie w oknie znajdują się dwa monitory:

- większy monitor wyświetla kolejkę wszystkich pojazdów skierowanych do RTG,

- mniejszy monitor wyświetla TYLKO UPRAWNIONYCH DO WYJAZDU Z MIEJSCA PARKINGOWEGO.