Zachęcamy do przeczytania informatora turystycznego

Planując podróże poza granicę kraju warto przed wyjazdem sięgnąć do lektury na temat poszczególnych zagadnień przydatnych dla podróżnych przekraczających granice.

W tym celu został opracowany dedykowany Informator Turystyczny zawierający niezbędne wiadomości dla podróżnych przekraczających granice naszego kraju.

 

Główne informacje zawarte w broszurze to m.in.:

  • Jakie są wymagane dokumenty do podróży poza granice Polski dla podróżnych i pojazdów samochodowych, 
  • Jak przygotować się do kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa na lotniskach,
  • Jakie towary, o jakiej wartości są zwolnione z należności celnych przywozowych  w transporcie lądowym, lotniczym i morskim,
  • Jakiej wartości środki płatnicze, złoto lub platynę dewizową należy zgłaszać Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej,
  • Jakie są ograniczenia w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich, i jakie dodatkowe wymagania należy spełnić,
  • Jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji,
  • Jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków

Pobierz informator [pdf]