Chorujesz i podróżujesz z lekarstwami? Poznaj przepisy

 

Jakie leki i w jakich ilościach mogę przywieźć do Polski?

Podróżni przybywający do Polski nie muszą posiadać stosownego zezwolenia Ministra Zdrowia jeśli przewożą lekarstwa na własne potrzeby lecznicze w ilości nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań. (Podstawa prawna: art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

Jednak powyższa reguła nie ma zastosowania do środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym również narkotyków uśmierzających ból, których przywóz z zagranicy określają odrębne przepisy.  (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 124 zm. Dz. U. z 2015, poz.28)

Środki odurzające

Uwaga!  Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze może być dokonywany na podstawie zaświadczenia określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 (Rozp. z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnychdo przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 188, poz. 1123) – kliknij

Wzór zaświadczenia umożliwiającego przywóz lub wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze  można pobrać na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego:

https://www.gif.gov.pl/pl/urzad/obsluga-klientow/informacje-dla-pacjento/512,Informacja-dla-podroznych-sprawie-przewozu-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psy.html

 

Zaświadczenie to jest wydawane albo uwierzytelniane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zamierzają udać się do innego państwa obszaru Schengen w okresie, w którym zgodnie z receptą lekarską muszą zażywać środki odurzające lub substancje psychotropowe. Maksymalny okres ważności zaświadczenia wynosi 30 dni.

Dla każdego z przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych jest wymagane odrębne zaświadczenie.

 

Jakie leki i w jakich ilościach mogę wywieźć z Polski?

Podróżni wyjeżdżający z Polski za granicę mogą zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek, w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów).

W przypadku niektórych leków, np. insuliny aplikowanej w formie iniekcji, należy zabrać ze sobą odpowiedni dokument, wystawiony przez lekarza prowadzącego, który swoim podpisem potwierdza chorobę podróżnego, przyjmowane przez niego leki i konieczność używania strzykawek, aplikatora, czy innych instrumentów medycznych. Najlepiej, aby ten dokument przetłumaczony był na język kraju, do którego podróżny się wybiera.

Czy mogę wysłać lekarstwa?

Przesyłanie „produktów medycznych” za granicę i do Polski w przesyłkach pocztowych między osobami fizycznymi jest zabronione.

 

Odpowiedzi na szereg innych pytań dotyczących przepisów celnych oraz zasad przekraczania granicy znajdziesz w sekcji FAQ:  https://granica.gov.pl/faq.php