Handel towarami podrobionymi.

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym miliony mieszkańców wszystkich krajów UE kupują prezenty dla rodziny i przyjaciół. Jednak negatywne skutki ekonomiczne związane ze zjawiskami podrabiania i piractwa utrzymują się jednak przez cały rok.

Proceder piractwa i podrabiania przynosi unijnej gospodarce gigantyczne straty – utratę wielu miejsc pracy oraz olbrzymi uszczerbek przychodów publicznych w formie podatku dochodowego, VAT i akcyzy.

Problem ten dotyka m.in. sektory:

ü  odzieży, obuwia i akcesoriów;

ü  zabawek i gier; artykułów sportowych;

ü  zegarków i biżuterii; kosmetyków,

ü  torebek i bagaży,

ü  nagrań muzycznych;

ü  napojów spirytusowych i win;

ü   produktów farmaceutycznych.

Z powodu obecności podrobionych towarów na rynku sektory te tracą każdego roku ponad 48 mld euro. Pośrednie skutki zjawisk podrabiania i piractwa w tych sektorach powodują dodatkowo stratę w wysokości 35 mld euro w całej UE – producenci zakupują mniej towarów i usług od dostawców, co wywołuje efekt domina w innych obszarach. Ubytek sprzedaży przekłada się również na likwidację legalnych miejsc pracy związanych z produkcją i handlem towarami oryginalnymi. Likwidowane miejsca pracy oznaczają wyższe bezrobocie i wyższe koszty opieki społecznej, wyższe koszty i niższe przychody budżetowe (niższe podatki płacone przez legalnie działające podmioty gospodarcze, jak również niższe podatki od zakupu towarów oryginalnych; zazwyczaj produkcja i obrót towarami podrabianymi odbywa się w tzw. szarej strefie gospodarki). Wzrasta narażenie konsumentów towarów podrabianych na utratę zdrowia lub życia - nielegalna produkcja nie gwarantuje wysokiej a nawet w minimalnym stopniu bezpiecznej jakości wytwarzanych wyrobów. W takich sytuacjach generowane są wydatki budżetowe związane z opieką zdrowotną.

Wzmaga się również utrata zaufania do legalnie działających producentów, jeśli ich wyroby są podrabiane na szeroką skalę lub do obszarów prowadzenia działalności - przykładowo do dokonywania zakupów w Internecie, w którym handel towarami podrabianymi ma powszechny charakter.

Produkcja i obrót towarami z naruszeniem praw własności intelektualnej wzmacniania organizacje przestępcze oraz wpływa na wzrost zagrożenia terrorystycznego. W początkowej fazie proceder produkcji i handlu towarami pirackimi i podrabianymi stanowił sposób na zdywersyfikowanie tradycyjnej działalności przestępczej takiej jak handel narkotykami, handel bronią lub prostytucja. Jednak  stał się na tyle lukratywny, że obecnie stanowi podstawową działalność organizacji przestępczych.